SMAPE


NOU! 15 decembrie 2023 - A doua întâlnire cu actorii regionali din cadrul proiectului SMAPE

12 iulie 2023 - Prima întâlnire cu actorii regionali din cadrul proiectului SMAPE

SMAPE (Shared Mobility Action Programmes Exchange), finanțat prin programul Interreg Europe (obiectiv de politică 2 „O Europă mai verde”, obiectiv specific „Mobilitate urbană cu zero emisii de carbon”) este un proiect dezvoltat în parteneriat de către 11 parteneri din 7 ţări ale Uniunii Europene, cu scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare a instrumentelor de politică ale partenerilor în ceea ce priveşte soluțiile de tip shared mobility (devenite populare în ultimii ani) şi încurajarea regiunilor participante să implementeze bune practici descoperite în cadrul procesului de schimb de experienţă în concordanţă cu nevoile şi situaţia lor specifică.

Proiectul se va axa pe următoarele aspecte referitoare la conceptul de shared mobility în cadrul procesului de schimb de experiență și bune practici între regiunile partenere:

 • integrarea soluţiilor de tip shared mobility în transportul public
 • utilizarea bazelor de date pentru a permite orașelor și părților interesate să ia cele mai bune decizii privind mobilitatea urbană durabilă
 • schimbarea atitudinilor și comportamentului autorităţilor implicate în domeniul mobilității
 • reglementări privind parteneriatele public-private în domeniul mobilității
 • recomandări și contribuții la Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă

SMAPE se află în concordanţă cu direcţiile programelor structurale care prioritizează mobilitatea urbană (multimodală, green sau shared) și cu situația pe plan local în regiunea București-Ilfov, unde există un număr mare de furnizori de servicii de tip shared mobility, atât pe partea de mașini clasice și electrice cât și pentru trotinete electrice/biciclete. Parteneriatul SMAPE își propune astfel încurajarea adoptării unor politici regionale sustenabile privind mobilitatea urbană de tip shared.

Proiectul se desfăşoară în perioada martie 2023 - mai 2027 şi include următorii parteneri:

 1. Free Hanseatic City of Bremen (Germania) – Lider de parteneriat
 2. Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (România)
 3. City of Bergen (Norvegia)
 4. Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region (Slovenia)
 5. Autodelen.net – Carshare Belgium (Belgia)
 6. Promotion of Operational Links with Integrated Services – POLIS (Belgia)
 7. University of West Attica (Grecia)
 8. Walloon Public Transport Authority (Belgia)
 9. Region of North Aegean (Grecia)
 10. Provincia di Mantova (Italia)
 11. Regional Development Fund of North Aegean (Grecia)

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.285.846 euro, din care valoarea bugetului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov este de 187.300 euro (din care 149.840 euro finanţare FEDR şi 37.460 euro contribuţia proprie din surse publice).

Mai multe detalii: https://interregeurope.eu/smape

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro