RAW4RES


RAW4RES (Enhancing responsible mining policies and raw materials resilience in EU regions), co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Programul Interreg Europe (obiectiv de politică 1 „O Europă mai inteligentă”, obiectiv specific „Competitivitatea IMM-urilor”) este un proiect dezvoltat în parteneriat de către 8 parteneri din 6 ţări ale Uniunii Europene, cu scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare a instrumentelor de politică ale partenerilor în ceea ce priveşte reziliența lanţurilor valorice teritoriale de materii prime critice şi metale industriale, exploatarea minieră internă responsabilă și dezvoltarea piețelor secundare.

Al doilea număr al newsletter-ului RAW4RES (RO)

Al doilea număr al newsletter-ului RAW4RES (ENG)

Prezentare video RAW4RES

 

13 septembrie 2023 - Primul număr al newsletter-ului RAW4RES

Broşura RAW4RES

25 iulie 2023 - Prima întâlnire cu actorii regionali din cadrul proiectului RAW4RES 

6-7 iulie 2023 - Întâlnirea de lansare a proiectului RAW4RES​

Prin procesul de învățare comună a politicilor, schimburi de experiență şi transfer de bune practici, prin colaborarea de la egal la egal și activitățile de testare-pilot, RAW4RES va permite partenerilor și părților interesate:

  1. Să evalueze și să previzioneze vulnerabilitățile privind materiile prime din lanțurile valorice ale regiunilor participante și să elaboreze măsuri de atenuare a acestora.
  2. Să eficientizeze și să promoveze politici, principii și practici miniere durabile și responsabile din punctul de vedere al impactului asupra mediului.
  3. Să consolideze procesul de comunicare, consensul şi soluţionarea conflictelor între comunităţile locale, societatea civilă, întreprinderi şi părţile interesate din domeniu.
  4. Să promoveze relații circulare în lanțurile valorice industriale, pentru a maximiza eficiența resurselor, pentru a reduce la minimum deșeurile și pentru a valorifica potențialul de reciclare nevalorizat al regiunilor.

Proiectul răspunde prevederilor priorității 1 a Politicii de coeziune a UE pentru perioada 2021-2027, „O Europă mai competitivă și mai inteligentă”, prin facilitarea rezilienţei materiilor prime critice și a metalelor industriale prin măsuri de exploatare minieră durabilă și de economie circulară.

De asemenea, acesta este în concordanţă cu:

  • Prioritatea „O Europă verde” a Agendei teritoriale 2030, care promovează circularitatea materiilor prime în lanțurile valorice teritoriale;
  • Planul de acțiune privind materiile prime critice și prioritatea „Consolidarea autonomiei strategice deschise a UE” din cadrul Strategiei industriale actualizată a Comisiei Europene care face referire la îmbunătățirea rezilienței și atenuarea riscurilor legate de materiile prime în ecosistemele industriale;
  • Planul de acțiune privind economia circulară, în special obiectivele privind creșterea lanțurilor valorice ale produselor-cheie (baterii, surse regenerabile de energie) și dezvoltarea unor piețe durabile pentru materiile prime secundare.

Proiectul se desfăşoară în perioada martie 2023 - mai 2027 şi include următorii parteneri:

- Perifereia Stereas Elladas (Region of Sterea Ellada) (Grecia) – Lider de parteneriat

- Frederikshavn Municipality (Danemarca)

- BSC, Business Support Centre, Kranj, Ltd (Slovenia)

- Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (România)

- MATERALIA - COMPETITIVENESS CLUSTER (Franţa)

- FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura (FUNDECYT-PCTEX) (Spania)

- Municipality of Kozani (Grecia)

- The Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (Grecia)

Autorităţi asociate (responsabile de instrumentul de politică vizat) implicate în proiect: Extremadura Regional Ministry of Economy, Science and the Digital Agenda (Spania) şi Grand Est Regional Council (Franţa).

Valoarea totală a proiectului este de 1.568.044 euro, din care valoarea bugetului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov este de 203.084 euro (162.467,20 euro finanţare FEDR şi 40.616,80 euro contribuţia proprie din surse publice).

Mai multe detalii: https://interregeurope.eu/raw4res

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro