1st Interregional exchange of experience event – Coimbra, Aveiro – Portugal


În cadrul procesului de învățare implementat prin schimb de experiențe și bune practici la nivelul parteneriatului, Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov, partener în cadrul proiectului EMBRACER - intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and subuRbs, a participat la evenimentul organizat de către partenerii portughezi, ce a avut ca tematică analiza provocărilor regionale de adaptare și interconectare a sistemelor de mobilitate, pentru a atenua impactul asupra climei și incluziunea socială.

În cadrul schimbului de experiență participă reprezentanți ai parteneriatului și actori locali regionali, cu scopul de a identifica și înțelege mai bine fiecare context dar și de a analiza modul de funcționare a metodelor identificate în alte regiuni, în ceea ce privește interconectarea zonelor rurale, defavorizate. Membrii consorțiului au vizitat Metro Mondego și au dezbatut instrumentele inovative care pot reprezenta soluții în sectorul de mobilitate.

Prin participarea în astfel de experiențe, parteneriatul EMBRACER își propune să crească nivelul de conștientizare, dar și să asigure transferul de informații și inițiative între regiunile partenere, în ceea ce privește adoptarea de modele de mobilitate sustenabile și fără întreruperi pentru o mai bună conectivitate cu suburbiile sau zonele rurale.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro