EMBRACER


 

NOU! 27 mai 2024 - Prima întâlnire în cadrul programului de schimb de experiență EMBRACER: Lecții învățate: Modelul Metroul Mondego & Trenul Metropolitan București

27 mai 2024 - Prima sesiune de schimb de experiență - Proiectul EMBRACER

Vă invităm să rămâneți în contact cu noutățile privind implementarea proiectului EMBRACER – pentru a descoperi soluții de mobilitate urbană durabilă implementate în alte teritorii ale Uniunii Europene. Download Newsletter Nr. 2

 

 

EMBRACER - intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and subuRbs

EMBRACER este un proiect finanțat prin Programul Interreg Europe (Obiectiv de politică 3 – O Europă mai conectată, Obiectiv specific – Mobilitatea sustenabilă), dezvoltat în parteneriat cu organizații din opt țări membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a îmbunătăți politicile regionale specifice în ceea ce privește asigurarea tranziției către o mobilitate durabilă, intermodală, accesibilă și comunităților defavorizate din zonele periferice sau rurale, unde există provocări majore în ceea ce privește conectivitatea și accesibilitatea transportului public.

NOU! 2nd Interregional exchange of experience event – Roma, Italia

1st Interregional exchange of experience event – Coimbra, Aveiro – Portugal

"Prezentare video EMBRACER  - interconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and subuRbs"

Misiunea parteneriatului este de a promova o mobilitate regională durabilă, intermodală și inteligentă, care urmărește să îmbunătățească interconexiunea dintre zonele urbane din regiune prin integrarea soluțiilor de tip micro-mobilitate (biciclete, scutere electrice, trotinete electrice) dar și a celor de tip “shared mobility”, cu transportul public, încercând astfel „să motiveze” un  număr cât mai mare de persoane să renunțe la utilizarea autovehiculelor private și să stimuleze astfel dezvoltarea de alternative privind conectivitatea și accesibilitatea transportului în comun.

Obiectivul general al proiectului este acela de a facilita o mobilitate regională durabilă, fără întreruperi, prin dezvoltarea conectivității transportului intermodal din regiune, abordând holistic politicile regionale ce privesc:

 • Dezvoltarea infrastructurii de TP
 • Promovarea conceptului de tip „shared mobility”
 • Dezvoltarea de Hub-uri multimodale pentru facilitarea conectivității (first-last mile)
 • Promovarea unui transport public integrat prin, utilizarea tehnologiei digitale (MaaS)

Parteneriatul proiectului, format din 11 organizații, din opt țări membre UE, s-a constituit pe o perioadă de 4 ani și are un buget total de 2,26 mil. Euro (valoare buget ADRBI – 130.680 euro), după cum urmează:

 • University of Aveiro – LP – Portugal
 • Coimbra Region Intermunicipal Community – Portugal
 • TTS Italy
 • Metropolitan City of Cagliari – Italy
 • Bucharest – Ilfov Regional Development Agency (BI-RDA) - Romania
 • Municipality of Ljutomer – Slovenia
 • Development Agency Sinergija – Slovenia
 • Aufbauwerk Region Leipzig GmbH – Germany
 • Municipal Enterprise “Susisiekimo paslaugos” – Lithuania
 • Tampere University Advisory Partner – Finland
 • Cork Environmental Forum – Ireland

Mai multe informații: https://www.interregeurope.eu/embracer

Urmăriți implementarea proiectului și pe platformele de socializare:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091889345849

https://www.linkedin.com/company/92811485/admin/

https://twitter.com/EMBRACER_IE

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro