15 decembrie 2023 - A doua intalnire cu actorii regionali din cadrul proiectului SMAPE


ADR BI a organizat în data de 15.12.2023 cea de-a doua întâlnire cu actorii regionali din cadrul proiectului SMAPE (Shared Mobility Action Programmes Exchange). Evenimentul a reunit reprezentanţi ai instituţiilor publice centrale și locale din regiunea Bucureşti-Ilfov din domeniul mobilităţii, reprezentanţi ai mediului academic și cercetării, societății civile și ai sectorului privat.

Prin acest eveniment, organizatorii şi-au propus să prezinte stadiul implementării activităţilor proiectului, accentul fiind pus pe bunele practici identificate la nivel de parteneriat privind mobilitatea de tip shared. De asemenea, au fost dezbătute inițiative locale precum I’Velo - exemplu de bună practică în domeniul shared mobility din România (Corneliu Belciug – Green Revolution) şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Regiunii București-Ilfov – stadiul de actualizare (Bogdan Gugiu – ADI TPBI).

Pentru informații suplimentare privind implementarea proiectului SMAPE, vă invităm să accesaţi linkul: https://interregeurope.eu/smape.


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro