Metodologia de verificare a strategiilor integrate de dezvoltare teritoriala


Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027 lansează în consultare publică Metodologia de verificare a strategiilor integrate de dezvoltare teritorială.

Metodologia este destinată apelului de verificare a strategiilor teritoriale integrate în contextul Programului Regional București-Ilfov și se adresează Unităților Administrativ-Teritoriale din regiunea București-Ilfov (PR BI) - potențiali solicitanți de finanțări nerambursabile pentru obiectivele specifice selectate în PR BI cu alocare dedicată instrumentelor teritoriale, respectiv entitățile care pot depune strategii teritoriale spre verificare în cadrul apelului sunt:

  • Primăria Municipiului București pentru Municipiul București și Sectoarele Municipiului București;
  • Primăriile Orașelor pentru cele 8 orașe din Ilfov;
  • Consiliul Județean Ilfov pentru localitățile rurale din Ilfov.

Rezultatele așteptate ale apelului sunt:

  • O listă de strategii teritoriale integrate declarate admise din perspectiva criterilor de verificare cuprinse în Metodologie care au la bază prevederile Regulamentului 1060/ 2021, legislația națională și elementele de calitate evidențiate de instrumentul SAT4SUD;
  • Planurile de acțiune aferente fiecărei strategii, în baza cărora vor putea fi finanțate proiecte prin intermediul celor două instrumente teritoriale create în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027: Investiții Urbane Integrate (IUI) și Investiții Rurale Integrate (IRI).

Procesul de verificare nu se va desfășura în cadrul sistemului informatic MySMIS2021 / SMIS2021+ și nu are o alocare financiară dedicată fiind destinat exclusiv verificării strategiilor teritoriale integrate. Urmare a acestui proces va rezulta o listă de strategii teritoriale integrate declarate admise în baza căreia vor fi selectate proiectele care vor putea primi sprijin financiar prin intermediul instrumentelor teritoriale: IUI și IRI.

Observațiile, comentariile, recomandările, precum și întrebările dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi în vederea îmbunătățirii metodologiei, perioada de transmitere a acestora fiind de 30 zile lucrătoare, respectiv până la data de 22 decembrie 2023.

Așteptăm propunerile și întrebările dumneavoastră pe adresa de e-mail: mihaela.radulescu@adrbi.ro

 

Descarcă aici METODOLOGIA DE VERIFICARE A STRATEGIILOR INTEGRATE DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ – PDF

Descarcă aici METODOLOGIA DE VERIFICARE A STRATEGIILOR INTEGRATE DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ – WORD

 

Descarcă aici ANEXA 1 – GRILĂ VERIFICARE - WORD

Descarcă aici ANEXA 2 – MODEL PLAN DE ACȚIUNE - EXCEL

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro