Consultare 6.1 - Apel dedicat infrastructurii educationale pentru invatamantul timpuriu (anteprescolar si prescolar) - februarie 2024


IMPORTANT! 

INSTRUCȚIUNEA AM PR BI NR.1 din 14.12.2023 privind interpretarea unor prevederi din cadrul Ghidurilor solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027

Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (AM PR BI) 2021-2027 lansează în consultare publică o nouă versiune a Ghidului solicitantului pentru APELUL DE PROIECTE PR BI P6/6.1/1/2024 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreşcolar și preșcolar) din cadrul Priorității 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă, a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Ghidul Solicitantului - Apel PR BI/P6.1/1/2024 - format pdf

Ghidul Solicitantului - Apel PR BI/P6.1/1/2024 - format word

Pachet Ghid + Anexe - Apel PR BI/P6.1/1/2024

Sinteza Modificărilor comparativ cu versiunea inițială (10 noiembrie 2023) supusă consultării publice – Ghidul Solicitantului - Apel PR BI/P6.1/1/2024

Ghidul solicitantului conţine informaţii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecţie, contractare a proiectelor.

Observațiile, comentariile și recomandările dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi în vederea îmbunatățirii ghidului și pentru a ne asigura că acesta răspunde nevoilor dumneavoastră și nu conține prevederi care să complice nejustificat procesul de elaborare a proiectelor.

Așteptăm de asemenea și întrebările dumneavoastră, dacă veți considera că prevederile din proiectul de Ghid sunt insuficient de clare pentru a va putea formula observațiile.

Observațiile, comentariile, recomandările, dar și eventualele întrebări trebuie transmise la adresa de email: helpdesk@adrbi.ro, până în data de 09.03.2024. 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro