Consultare 6.1 - Apel dedicat infrastructurii educationale pentru invatamantul timpuriu (anteprescolar si prescolar)


IMPORTANT! 

INSTRUCȚIUNEA AM PR BI NR.1 din 14.12.2023 privind interpretarea unor prevederi din cadrul Ghidurilor solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027

Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (AM PR BI) 2021-2027 lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru APELUL DE PROIECTE PR BI P6/6.1/1/2023 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreşcolar și preșcolar) din cadrul Priorității 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă, a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Ghidul Solicitantului - Apel PR BI/P6.1/1/2023 - format pdf

Ghidul Solicitantului - Apel PR BI/P6.1/1/2023 - format word

Pachet Ghid + Anexe - Apel PR BI/P6.1/1/2023

Ghidul solicitantului conţine informaţii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecţie, contractare a proiectelor.

Observațiile, comentariile și recomandările dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi în vederea îmbunatățirii ghidului și pentru a ne asigura că acesta răspunde nevoilor dumneavoastră și nu conține prevederi care să complice nejustificat procesul de elaborare a proiectelor.

Așteptăm de asemenea și întrebările dumneavoastră, dacă veți considera că prevederile din proiectul de Ghid sunt insuficient de clare pentru a va putea formula observațiile.

Observațiile, comentariile, recomandările, dar și eventualele întrebări trebuie transmise la adresa de email: helpdesk@adrbi.ro, până în data de 10.01.2024. 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro