Consultare 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale


IMPORTANT! 

INSTRUCȚIUNEA AM PR BI NR.1 din 14.12.2023 privind interpretarea unor prevederi din cadrul Ghidurilor solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027

Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (AM PR BI) 2021-2027, lansează în consultare publică versiunea 2 a Ghidului solicitantului pentru Apelul dedicat creșterii eficienței energetice în clădirile rezidențiale din cadrul Priorității 3 -  O regiune prietenoasă cu mediul, a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Ghid PA3.1 draft versiunea 2 - 04.08.2023

Ghid PA3.1 draft versiunea 2 - 04.08.2023 (document Word)

Descarcă pachet Ghid + Anexe PA3.1 - 04.08.2023

Versiunea 2 a Ghidului solicitantului conține toate modificările și completările propuse de potențialii beneficiari ai finanțării și acceptate de către AM PR BI (a se vedea centralizatorul cu răspunsurile AM la observațiile, comentariile, recomandările, întrebările formulate în perioada de consultare publică anterioară), de membrii comitetului de monitorizare și de reprezentanții Comisiei Europene.

Observațiile, comentariile, recomandările, dar și eventualele întrebări sunt foarte importante pentru noi și pot fi transmise la adresa de e-mail: helpdesk@adrbi.ro,  până în data de 29.08.2023. 

Centralizator răspunsuri AM_3.1

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului: „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale”, din cadrul Priorității 3 - O regiune prietenoasă cu mediul, Obiectivul Specific 2.1 - Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027, Acțiunea 3.1 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.

Ghid PA3.1. draft versiunea 1 - 25.05.2023

Ghid PA3.1. draft versiunea 1 - 25.05.2023 (document Word)

Descarcă pachet Ghid + Anexe PA3.1 - 25.05.2023

Ghidul solicitantului conţine informaţii despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecţie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.

Observațiile, comentariile și recomandările dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi în vederea îmbunatățirii ghidului și pentru a ne asigura că acesta răspunde nevoilor dumneavoastră și nu conține prevederi care să complice nejustificat procesul de elaborare a proiectelor.

Așteptăm de asemenea și întrebările dumneavoastră, dacă veți considera că prevederile din proiectul de Ghid sunt insuficient de clare pentru a va putea formula observațiile.

Observațiile, comentariile, recomandările, dar și eventualele întrebări trebuie transmise la adresa de e-mail: helpdesk@adrbi.ro, preferabil până în data de 03.07.2023. 

(Menționăm că intenția noastră este să publicăm un ghid final până la sfârșitul lunii iulie și vom primi și răspunde tuturor propunerilor formulate până la acel moment, dar ne-ar ajuta foarte mult să primim cât mai multe din propuneri în prima lună de consultare.)

Răspunsurile cu privire la observațiile, comentariile, recomandările, întrebările formulate vor fi transmise în cel mai scurt timp posibil celor care ni le-au adresat și se vor centraliza și publica săptămânal, începând cu cel târziu săptămâna a treia de consultare, pe această pagină.

Ghid PA3.1. draft versiunea 1 - 25.05.2023

Descarcă pachet Ghid + Anexe PA3.1 - 25.05.2023

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro