Constituire CM PR BI 2021-2027


Componența nominală (membri titulari și supleanți) a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional București-Ilfov

Decizie privind stabilirea Comitetului de Monitorizare a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027

Rezultatele finale ale procesului de selecție a membrilor CM PR BI 2021-2027

Am încheiat procesul de selecție al membrilor din domeniul social, economic și ai unor reprezentanți ai societății civile, ai mediului universitar și de cercetare în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027 . Urmare a finalizării acestui proces au fost selectate 13 candidaturi fiind acoperit întreg necesarul stabilit în cadrul Metodologie de constituire a CM PR BI 2021-2027 atât din perspectiva numărului de membrii, cât și a tipologiilor de entități. Citește mai mult...

Publicarea listelor preliminare ale candidaturilor admise/ respinse și demararea procesului de contestații

Selectarea membrilor s-a realizat în baza unui set de criterii vizând experiența în activități de planificare și programare, experiența în implementarea de proiecte, capacitatea de reprezentare, nivelul de specializare. Procesul s-a bucurat de un mare interes fiind colectate 32 de candidaturi din partea actorilor regionali. În conformitate cu metodologia de constituire a CM PR BI dintre candidaturile primite au fost selectate 13 entități. Citește mai mult...

Prelungirea termenului pentru colectare a candidaturilor pentru selecția membrilor - Comitetul de Monitorizare al Programului Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027

Având în vedere candidaturile depuse până la această dată de către organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă și necesitatea reprezentării tuturor tipurilor de parteneri, prelungim procesul de depunere a formularelor de intenție până la data de 7 februarie 2023. Citește mai mult...

Demararea procesului colectare a candidaturilor pentru selecția membrilor - Comitetul de Monitorizare al Programului Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027 

Autoritatea de Management a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (AM PR BI) lansează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 (CM PR BI). Citește mai mult...

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro