Selectie membri - Comitetul de Monitorizare al Programului Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027


Autoritatea de Management a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (AM PR BI) lansează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 (CM PR BI).

CM PR BI este o structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI 2021-2027), care se instituie cu respectarea principiului parteneriatului și îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

CM PR BI se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare, pentru a examina implementarea Programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. Detalii privind rolul și activitatea comitetului vor fi prezentate în Regulamentul de organizare și funcționare al CM PR BI ce va fi aprobat în prima reuniune a acestuia.

În vederea selectării unor parteneri relevanți din domeniul social, economic și ai unor reprezentanți ai societății civile, ai mediului universitar și de cercetare, implicați ca membri ai comitetului, AM PR BI invită entitățile interesate din rândul partenerilor menționați anterior să își exprime interesul pentru participarea în cadrul CM PR BI, prin completarea formularului de intenție.

În cadrul acestui proces vor fi selectate 13 entități în conformitate cu Metodologie de constituire a Comitetul de Monitorizare al Programului Regional București-Ilfov 2021-2027, astfel:
- 3 reprezentanți ai structurilor asociative a IMM-urilor și/sau care oferă sprijin pentru IMM-uri (ex. camere de comerț, asociații profesionale, asociații patronale, incubatoare, clustere, entități de transfer tehnologic etc.);
- 1 reprezentat al unei organizații ale partenerilor sociali (ex. organizațiile de tip confederativ; organizații a lucrătorilor – sindicat etc.);
- 1 reprezentant al unei organizații neguvernamentale din domeniul mediului, dezvoltării durabile, eficienței energetice, schimbărilor climatice etc.;
- 1 reprezentat al unei organizațiile neguvernamentale din domeniul promovării patrimoniului cultural și natural;
- 2 reprezentați ai unor organizații neguvernamentale responsabile cu promovarea incluziunii sociale și drepturilor fundamentale, promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și/sau promovarea egalității de gen și a nediscriminării;
- 5 reprezentanți din mediul universitar/ de cercetare (ex. universități, institute de cercetare).

Criteriile de selecție pentru membrii CM PR BI care vor urma să fie implicați implicate activ în coordonarea strategică sunt: nivelul de specializare, reprezentativitatea, experiența anterioară, implicarea în pregătirea perioadei de programare 2021-2027 și implicarea organizației în derularea de proiecte.

Membrii vor fi selectați dintre entitățile care au răspuns anunțului public. În cazul în care pentru anumite categorii de entități nu vor fi depuse formulare de intenție, AM PR BI va transmite invitații partenerilor relevanți pentru categoriile neacoperite, pe baza experienței anterioare.

Entitățile interesate sunt invitate să depună formularele de intenție, la adresa de mail secretariatcmprbi@adrbi.ro, până la data de 31.01.2023 (durată procedură: 15 zile lucrătoare).

În urma finalizării procesului de selecție și al procedurii de contestație, AM PR BI, va solicita nominalizarea membrilor Comitetul de Monitorizare în termen de 3 zile lucrătoare. Fiecare entitate selectată va nominaliza, în scris, 1 membru titular, respectiv 1 membru supleant. Se va avea în vedere nominalizarea unor persoane cu funcții de decizie în cadrul entității, pentru a-și putea asuma deciziile luate în CM PR BI. De asemenea, în procesul de nominalizare a reprezentanților se va avea în vedere asigurarea promovării egalității de șanse între femei și bărbați, precum și nediscriminarea.

Pentru informații suplimentare și clarificări ne puteți contacta la email – secretariatcmprbi@adrbi.ro sau
telefon +40 21 31.59.659, +40 21 31.59.665

Persoană de contact: Mihaela Rădulescu, Expert Departament Planificare, Programare, Monitorizare și Portofoliu de Proiecte.

Formular de intenție privind candidatura partenerilor economici, sociali,  a celor reprezentând societatea civilă, mediul universitar și de cercetare pentru constituirea Comitetului de monitorizare al Programului Regional București-Ilfov 2021-2027

Grila de evaluare pentru selecția membrilor Comitetului de monitorizare al Programului Regional București-Ilfov 2021-2027

Metodologie de constituire a Comitetul de Monitorizare al Programului Regional București-Ilfov
2021-2027

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro