Evenimente - Ateliere de Descoperire Antreprenoriala


12-27 noiembrie 2019 - A doua serie de evenimente organizate ca parte a procesului de elaborare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă București-Ilfov. Evenimentele s-au desfasurat sub forma Atelierelor de Descoperire Antreprenorială pe domeniile identificate ca având potențial de inovare la nivelul regiunii.

       

_______________________________________________________________________________________________

24 septembrie - 10 octombrie 2019 - Prima serie de evenimente organizate ca parte a procesului de elaborare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă București-Ilfov. Evenimentele s-au desfasurat sub forma Atelierelor de Descoperire Antreprenorială pe domeniile identificate ca având potențial de inovare la nivelul regiunii.

        

____________________________________________________________________________________________________________

Strategia de Specializare Inteligentă elaborată în baza Metodologiei RIS3 realizate de Comisia Europeană și a Memorandumului din martie 2019, aprobat de Guvernul Romaniei privind măsurile necesare îndeplinirii condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă”, reprezintă un demers cu importanță strategică în vederea fundamentării procesului de planificare și definire a priorităților de investiții. Strategia este, totodată, prevăzută în cadrul Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului drept condiție favorizantă  în lipsa cărei nu se vor putea accesa finanțări europene în cadrul viitoarei perioade de programare 2021-2027.

Procesul de descoperire antreprenorială la care vă invităm să luați parte stă la baza elaborării RIS BI, și ulterior la implementarea și monitorizarea strategiei. Acesta reprezintă un exercițiu participativ în care rolul dumneavoastră este de a identifica, împreună cu alți actori din mediul privat/antreprenoriat, universitar, din sectorul cercetare-dezvoltare și din sectorul public, provocări, nevoi sau disfuncționalități corespunzând domeniului. Rezultatele identificate în cadrul acestui atelier vor complementa analiza deja realizată și vor demara etapa de identificare a nișelor de specializare, a priorităților concrete și a soluțiilor care pot deveni motoare ale inovării în regiune.

Vă mulțumim în avans pentru sprijin și pentru implicarea dumneavoastră în procesul de elaborare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a regiunii București-Ilfov și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru detalii suplimentare la adresele: gina.paun@adrbi.ro – Gina Păun, șef Departament Planificare, Programare, Monitorizare și Portofoliu de Proiecte și mihaela.radulescu@adrbi.ro – Mihaela Rădulescu, expert Departament Planificare, Programare, Monitorizare și Portofoliu de Proiecte.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro