Strategia RIS 3 BI


STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027 (RIS3 BI) aprobată de CDRBI

Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 2021-2027 a fost aprobată în cadrul reuniunii Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov din 10 mai 2023.

RIS3 BI a primit avizul Comitetului Regional de Inovare București-Ilfov în data de 4 octombrie 2021 fiind ulterior modificat capitolul Sistem de monitorizare și evaluare urmare a consultării CRI BI în februarie 2023. Versiunea revizuită a strategiei a fost aprobată de către CDR BI.

Domeniile cu potențial de specializare inteligentă evidențiate la nivelul regiunii București-Ilfov și aprobate odată cu RIS3 BI sunt:

 • Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC)
 • Industriile Culturale și Creative
 • Sisteme și Componente Inteligente (electronică, optoelectronică, mecatronică, microelectronică etc.)
 • Materiale Avansate
 • Noi Alimente și Siguranță Alimentară
 • Sănătatea

Descarcă aici - Strategia de Specializare Inteligentă pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 aprobată de CDR BI

Descarcă aici documentul final – Anexe Strategia de Specializare Inteligentă pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 – 14 octombrie 2021

Descarcă aici – Hotărârea CDR BI privind aprobarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 2021-2027 (RIS3 BI)

***********************************************************

STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027 (RIS3 BI) avizată de CRI BI

A fost finalizată prima etapă majoră în cadrul procesului RIS3 BI: elaborarea Strategiei pentru Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 2021-2027 care a primit avizul Comitetului Regional pentru Inovare București-Ilfov în cadrul întrunirii din 4 octombrie 2021.

Procesul a debutat în ianuarie 2019 și a presupus: elaborarea analizei potențialului economic, de cercetare și inovare regional; analiza tendințelor existente la nivel global și european; desfășurarea focus-grupurilor (6 focus-grupuri); organizarea atelierelor de descoperire antreprenorială (10 EDP); desfășurarea Apelului de proiecte RIS3 BI și analiza ideilor de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare generate de actorii cheie în cadrul acestuia; organizarea de întruniri ale Comitetului Regional de Inovare București-Ilfov etc.

Prin intermediul RIS3 BI ne propunem ca Regiunea București-Ilfov să se mențină pe o traiectorie ascendentă din perspectiva performanțelor în materie de inovare astfel încât până în anul 2030 să ajungă la cel puțin 70% din media UE.

Domeniile cu potențial de specializare inteligentă evidențiate la nivelul regiunii București-Ilfov și avizate odată cu RIS3 BI sunt:

 • Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC)
 • Industriile Culturale și Creative
 • Sisteme și Componente Inteligente (electronică, optoelectronică, mecatronică, microelectronică etc.)
 • Materiale Avansate
 • Noi Alimente și Siguranță Alimentară
 • Sănătatea

Descarcă aici documentul final - Strategia de Specializare Inteligentă pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 (14 octombrie 2021)

Descarcă aici documentul final – Anexe Strategia de Specializare Inteligentă pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 – 14 octombrie 2021

***********************************************************

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro