Regional planning


Planul de Dezvoltare Regionala (PDR) este un document complex care analizeaza, identifica si formuleaza starea socio-economica actuala, punctele slabe si amenintarile cu care se confrunta regiunea, punctele forte pe care se poate sprijini regiunea, precum si sansele care pot fi fructificate. De asemenea, el include strategia de dezvoltare şi planificarea financiara a masurilor cuprinse în strategie.

BIRDA
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contact us at
contact@adrbi.ro