Programul Sanatate 2021-2027


Programul Sănătate (PS) este un program multifond (finanțare FSE+ și FEDR), cu o alocare totală de 5,88 miliarde euro, care vine în continuarea eforturilor bugetului de stat și a bugetelor locale în implementarea Strategiei Naționale de Sănătate 2022-2030 prin finanțarea de investiții atât în asistența prespitalicească și spitalicească, cât și în reziliența sistemului de sănătate, cu accent pe: diagnosticul și tratamentul cancerului, transplanturi, controlul bolilor transmisibile (inclusiv infecții asociate asistenței medicale), sistemul național de transfuzii etc.

Programul va sprijini, de asemenea, dezvoltarea de soluții de cercetare și inovare în domeniul medical și dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor digitale pentru facilitarea accesului la informație și educație.

 

Programul Sănătate se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate pentru a răspunde, în timp adecvat și în condiții de calitate, nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.

În iulie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a semnat, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management a Programului Sănătate, Acordul-cadru pentru delegarea unor funcții privind implementarea acestui program, cu referire la prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7, pentru acțiunile finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Manualul Beneficiarului reprezintă un material de informare tehnică a Beneficiarilor Programului Sănătate, ce se constituie ca un suport informativ pentru implementarea proiectelor finanțate prin intermediul acestui program. Acest document are caracter strict orientativ și nu derogă de la prevederile contractului de finanțare, legislației naționale și comunitare.

Manualul de identitate vizuală pentru Programul sănătate este documentul care stabilește atât un set de reguli generale de identitate vizuală aplicabile operațiunilor sprijinite din Fondul Social European Plus și Fondul European de Dezvoltare Regională, cât și reguli specifice aferente operațiunilor sprijinite din FEDR, FSE+, precum și operațiunilor de importanță strategică, de punere în aplicare a prevederilor Regulamentelor Europene pentru perioada de programare 2021-2027.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro