Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de Proiecte in Domeniul Protectiei Mediului


Obiectivul principal al schemei de granturi pentru pregatirea de proiecte este acela de a acorda asistenta financiara autoritatilor publice locale cu responsabilitati în domeniul protectiei mediului, în eforturile lor de a reduce volumul deseurilor, de a îmbunatati calitatea resurselor de apa si a apei potabile, de a reduce poluarea atmosferei si de a extinde activitatile privind protectia naturii si biodiversitatea.

Activitati eligibile: pregatirea de studii, studii de piata, analize cost-beneficiu, studii de pre-fezabilitate, studii de fezabilitate, evaluari de impact asupra mediului, care vor sta la baza unor viitoare proiecte de investitii ce urmeaza a fi implementate de catre beneficiarii finantarii nerambursabile.

Bugetul disponibil pentru regiunea Bucuresti-Ilfov a fost de 0,4 milioane EURO, din care 0,3 milioane EURO din fonduri Phare si 0,1 milioane EURO co-finantare de la bugetul de stat. Valoarea finantarii nerambursabile pentru aceste proiecte pregatitoare a fost cuprinsa între 10.000 EURO si 75.000 EURO, pentru fiecare proiect.

- Numar proiecte selectate: 9
- Valoare proiecte selectate: 434.120 Euro
- Au fost implementate un numar de 5 proiecte (4 proiecte au fost reziliate)

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro