Programul Phare RO 9807.01.01 Politici de Dezvoltare Regionala si Coeziune, Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane


Programul PHARE RO 987.01- Politici Regionale si de Coeziune, a fost lansat in Romania de Uniunea Europeana, ca un Program Pilot, de Asistenta Financiara Nerambursabila.

Scopul programului era sa asiste Guvernul Romaniei in formularea unei abordari moderne a politicii de dezvoltare regionala si sa-l pregateasca pentru utilizarea instrumentelor financiare de pre-aderare, PHARE, ISPA si SAPARD, precum si a Fondurilor Structurale, de indata ce Romania va deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Prin acest program au fost finantate proiecte de dezvoltare bine definite care demonstreaza ca pot avea un impact pozitiv asupra regiunii (suma maxima nerambursabila fiind de 62.500 Euro).

Domeniile pentru care putea fi obtinuta finantarea erau:
    a. initiative locale de dezvoltare, materializat în sprijin direct acordat IMM-urilor, asistenta acordata initiativelor locale de dezvoltare economica locala, etc.
    b. turism, cu scopul încurajarii comunitatilor locale si a întreprinzatorilor în implementarea de astfel de initiative
    c. dezvoltarea resurselor umane

Licitatii de proiecte
Prima licitatie din cadrul acestui program a fost lansata in luna august 1999, fiind depuse 259 proiecte. A doua licitatie a fost lansata in luna iulie 2000 si s-a primit un numar de 270 de proiecte.

Licitatia I
- Numar proiecte selectate: 23, din care: 11 pentru componenta Initiativa locala; 9 pentru componenta Resurse umane; 3 pentru componenta Turism
- Valoare proiecte selectate: 1.542.480 Euro
- Stadiul derularii proiectelor: 20 de proiecte finalizate, 3 proiecte reziliate

Licitatia II
- Numar proiecte selectate: 22, din care: 15 pentru componenta Initiativa locala; 5 pentru componenta Resurse umane; 2 pentru componenta Turism
- Valoare proiecte selectate: 2.363.865 Euro
- Stadiul derularii proiectelor: 20 de proiecte finalizate, 2 proiecte reziliate

Proiectele care din cauza limitarii fondurilor Phare nu au fost cuprinse in lista celor finantabile in faza de evaluare au insumat la notare peste 65 de puncte, au fost implementate cu ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului Romaniei, prin Fondul National pentru Dezvoltare Regionala.

Licitatia I
- Numar proiecte selectate: 16
- Valoare proiecte selectate: 15.655.205.515 ROL
- Stadiul derularii proiectelor: 14 proiecte finalizate, 2 proiecte reziliate

Licitatia II
- Numar proiecte selectate: 11
- Valoare proiecte selectate: 12.072.316.831 ROL
- Stadiul derularii proiectelor: 11 proiecte finalizate

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro