Programul Phare 2000 Coeziune Economica si Sociala in Contextul Restructurarii Industriale


Incepând cu anul 2000, programarea Phare a avut la baza Planul National de Dezvoltare (2000 - 2002), care cuprindea prioritatile nationale de dezvoltare regionala, integrând planurile de dezvoltare regionala ale celor opt regiuni. Acesta corespundea noilor orientari Phare de a acorda o importanta sporita elementului central al politicii UE: promovarea coeziunii economice si sociale prin intermediul politicilor structurale.

Programul a fost legat direct si indirect de trei dintre prioritatile regionale:
    - Dezvoltarea resurselor umane in contextul restructurarii industriale;
    - Sprijinirea Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM) din domeniul productiei si serviciilor;
    - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii regionale si locale

Sprijinirea acestor sectoare a urmarit dezvoltarea, in cadrul unei abordari integrate, a potentialului economic si social al regiunilor de dezvoltare. Unul din efectele asteptate ale programului a fost imbunatatirea capacitatii autoritatilor locale de a colabora si de a lua decizii de importanta regionala.

Componente

A1 - Dezvoltarea Resurselor Umane in contextul restructurarii industriale
Au fost contractate proiecte prin care s-a realizat instruirea de personal si crearea de noi locuri de munca. Fondurile acestui program au fost alocate pentru universitati, fundatii, primarii, societati comerciale.
- Numar proiecte selectate: 17
- Valoare proiecte selectate: 2.024.765,18 Euro
- Stadiul derularii proiectelor: 15 proiecte finalizate, 2 proiecte reziliate

B1 - Schema de finantare nerambursabila pentru intreprinderi noi, micro-intreprinderi si IMM-uri recent infiintate.
Prin derularea proiectelor, beneficiarii au urmarit si au realizat cresterea profitului, cresterea cifrei de afaceri, crearea de noi locuri de munca, dezvoltarea si modernizarea liniilor tehnologice si a serviciilor.
- Numar proiecte selectate: 42
- Valoare proiecte selectate: 3.658.271,43 Euro
- Stadiul derularii proiectelor: 36 proiecte finalizate, 6 proiecte reziliate

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro