Phare 2005 CES - Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu


Schema a oferit sprijin financiar nerambursabil autoritatilor publice din localitatile cu maxim 50.000 de locuitori, în vederea dezvoltarii activitatilor de investitii la nivel regional, în urmatoarele sectoare de mediu prioritare: gestionarea deseurilor si gospodarirea apelor si a apelor uzate.

Bugetul disponibil pentru regiunea Bucuresti-Ilfov a fost de 3,334 milioane euro, din care 2,5 milioane euro din fonduri Phare si 0,834 milioane euro de la bugetul de stat.

Valoarea finantarii nerambursabile a fost cuprinsa intre 300.000 EURO si 1.000.000 EURO, pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile trebuia sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 10 %, in numerar, din bugetul proiectului.

- Numar proiecte selectate: 3
- Valoare proiecte selectate: 3.109.835,58 Euro
- Doua proiecte au fost implementate, iar al treilea a fost reziliat, deoarece activitatile nu au fost finalizate în perioada de implementare.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro