Phare 2005 CES - Schema de asistenta acordata IMM-urilor in scopul achizitionarii de servicii de consultanta in afaceri


Obiectivul principal al schemei de finantare a fost îmbunatatirea accesului IMM la servicii de dezvoltare a afacerilor, oferite de catre prestatorii de servicii de consultanta.

Obiectivul urma sa fie atins prin reducerea costurilor suportate de catre IMM pentru achizitionarea serviciilor corespunzatoare de consultanta care se încadreaza în cel putin una din prioritatile urmatoare care sunt în acord cu principiile si proritatile definite în Carta Europeana a Intreprinderilor Mici si includ:

    Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea si cresterea IMM
    Cresterea competitivitatii IMM
    Îmbunatatirea accesului IMM la finantare
    Îmbunatatirea performantelor la export ale SME
    Promovarea culturii antreprenoriale si îmbunatatirea abilitatilor în management

Bugetul disponibil pentru regiunea Bucuresti-Ilfov a fost de 361.000 Euro, din care 271.000 Euro din fonduri Phare si 90.000 Euro co-finantare nationala de la Bugetul de Stat. Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile trebuia sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 50 %, în numerar, din bugetul proiectului.

- Numar proiecte selectate: 7
- Valoare proiecte selectate: 210.745 Euro
- Stadiul derularii proiectelor: au fost implementate 6 proiecte (1 proiect reziliat)

        Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a organizat luni, 23 iulie 2007, conferinta de lansare regionala a schemei de "Asistenta acordata IMM-urilor în scopul achizitionarii de servicii de consultanta în afaceri" ce urma a fi implementata în cadrul Programului Phare 2005 - Coeziune Economica Sociala. De asemenea, am organizat miercuri, 1 august 2007, seminarul de informare regionala a schemei de "Asistenta acordata IMM-urilor în scopul achizitionarii de servicii de consultanta în afaceri".

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro