Phare 2003 - Coeziune Economica Si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane - Masuri Active Pe Piata Muncii


Obiectivul specific imediat pentru aceasta licitatie deschisa l-a reprezentat "facilitarea accesului la ocupare a persoanelor care cauta un loc de munca, prin intensificarea masurilor active pentru ocupare si prin dezvoltarea unor deprinderi noi, necesare schimbarilor de pe piata muncii, promovând egalitatea de sanse la angajare pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi somerii tineri sisomerii de lunga durata".

Obiectivul specific imediat pentru aceasta licitatie deschisa l-a reprezentat "facilitarea accesului la ocupare a persoanelor care cauta un loc de munca, prin intensificarea masurilor active pentru ocupare si prin dezvoltarea unor deprinderi noi, necesare schimbarilor de pe piata muncii, promovând egalitatea de sanse la angajare pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi somerii tineri sisomerii de lunga durata".

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro