Subprogramul "Investitii in servicii sociale"


Subprogramul sustine financiar serviciile sociale, promovand parteneriatul dintre administratia judeteana sau locala si societatea civila.

Asistenta financiara se acorda primariilor si consiliilor locale din regiunea Bucuresti-Ilfov sau Consiliului Judetean Ilfov, pe baza proiectelor depuse si selectate, pentru crearea sau modernizarea unor servicii sociale adresate grupurilor defavorizate social care, datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa isi asigure nevoile sociale sau sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala.

Bugetul total estimat al programului aferent anilor 2003 si 2004, este de 425.719 milioane lei, din care, suma de 387.722 milioane de lei, este alocata de la bugetul de stat.

In cadrul Subprogramului, ajutorul financiar nerambursabil aferent unui proiect are valori cuprinse intre 300 milioane lei si 3 miliarde lei.

Finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului, diferenta reprezentand minimul contributiei proprii a solicitantului.

Din cele 5 proiecte contractate in judetul Ilfov, in valoare totala de peste 18 miliarde lei, din care 14,5 miliarde de la bugetul de stat, au fost finalizate 2 proiecte.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro