Subprogramul "Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii intreprinderilor mici si mijlocii"


Acest subprogram, finantat de Guvernul Romaniei, este menit sa sprijine dezvoltarea economica a localitatilor urbane de rang III (Buftea si Otopeni, in cazul regiunii Bucuresti-Ilfov), conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, din afara zonelor de restructurare industriala (HG nr. 399/2001) si a zonelor defavorizate.

Obiectivele subprogramului

 

    accelerarea dezvoltarii economice a oraselor avand ca scop transformarea acestora in poli industriali care sa atraga populatia din mediul rural in activitati industriale
    cresterea investitiilor in sectorul privat si crearea de noi locuri de munca;
    infiintarea sau dezvoltarea firmelor capabile sa desfasoare activitati productive sau de servicii generatoare de produse cu valoare adaugata mare
    diversificarea si imbunatatirea produselor si serviciilor.

Bugetul total estimat al Subprogramului pentru anii 2003 si 2004, este de 825.608.000 mii lei.

In cadrul Subprogramului, ajutorul financiar nerambursabil aferent unui proiect care poate fi finantat, are valori cuprinse intre 350 milioane lei si 3,5 miliarde lei.

Licitatia de proiecte a fost lansata in luna aprilie 2003, la sediul Ministerului Integrarii Europene fiind depuse 21 proiecte pe regiunea Bucuresti-Ilfov. In urma procesului de evaluare a fost aprobat un numar de 15 proiecte. Dintre acestea, 4 proiecte au fost finalizate cu succes in cursul anului 2005.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro