Metodologie Principii Orizontale


Metodologia privind Integrarea Principiilor Orizontale Privind Egalitatea de Șanse și Tratament, Accesibilitatea, Nediscriminarea și Incluziunea în Cadrul Proiectelor Finanțate prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 – Versiunea Finală

Urmare a procesului de consultare publică desfășurat asupra primei versiuni a Metodologiei privind Integrarea Principiilor Orizontale în cadrul PR BI 2021-2027 a rezultat o versiune consolidată a documentului pe care Autoritatea de Managemnt a Programului Regional București-Ilfov o propune ca îndrumar pentru potențialii solicitanți de finanțare din PR BI 2021-2027 în implementarea principiilor orizontale. De asemenea, scopul prezentei Metodologii este de a încuraja acțiunile și măsurile suplimentare față de prevederile legale specifice în domeniile egalității de șanse și tratament, al accesibilității, al nediscriminării și incluziunii.

Descarcă aici METODOLOGIA AM PR BI - format pdf

Descarcă aici METODOLOGIA AM PR BI - format word

Vă recomandăm să consultați și:

Descarcă aici (pagina MIPE) - Ghidul de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în implementarea fondurilor europene nerambursabile

Adresa de contact dedicată în cadrul MIPE: carta.fonduri@mfe.gov.ro

Descarcă aici (pagina MIPE) - Ghidul Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată României în perioada 2021-2027

Adresa de contact dedicată în cadrul MIPE: fonduri.dizabilitati@mfe.gov.ro

*******************************************************

Metodologia privind Integrarea Principiilor Orizontale Privind Egalitatea de Șanse și Tratament, Accesibilitatea, Nediscriminarea și Incluziunea în Cadrul Proiectelor Finanțate prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027

Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027 (AM), a elaborat Metodologia privind Integrarea Principiilor Orizontale Privind Egalitatea de Șanse și Tratament, Accesibilitatea, Nediscriminarea și Incluziunea în Cadrul Proiectelor Finanțate prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Metodologie reprezintă un îndrumar pentru potențialii solicitanți de finanțare din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 în implementarea principiilor orizontale. De asemenea, are scopul de a încuraja acțiuni și măsuri suplimentare față de prevederile legale specifice.

În acest context, tematica egalității de șanse și de tratament, reunește următoarele principii de bază:

  • egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei (egalitatea de gen);
  • nediscriminarea pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală;
  • accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități de orice fel.

Metodologii este potențial aplicabilă tuturor operațiunilor/ proiectelor finanțate prin Programul Regional București Ilfov pentru perioada 2021-2027 (PR BI) și nu reprezintă un cadru legal exhaustiv.

Având în vedere că această metodologie nu este doar un instrument de lucru pentru AM, ci și un îndrumar în dezvoltarea proiectelor pentru solicitanţii de finanţare din PR BI observațiile, comentariile, întrebările și recomandările dumneavoastră sunt foarte importante pentru a ne asigura că acesta răspunde nevoilor dumneavoastră.

Așteptăm observațiile, comentariile, recomandările, dar și eventualele întrebări pe adresele de email: mihaela.radulescu@adrbi.ro până în data de 06.11.2023, însă ne-ar ajuta foarte mult să primim cât mai multe din propuneri în prima parte a lunii.

Descarcă aici METODOLOGIA

Descarcă aici (pagina MIPE) - Ghidul de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în implementarea fondurilor europene nerambursabile

Descarcă aici (pagina MIPE) - Ghidul Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată României în perioada 2021-2027

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro