Metodologia dedicata proiectelor fazate


Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și Autoritate de Management (AM) pentru Programul Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027 este implicată în procesul de preluare a proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR BI 2021-2027. În acest context la nivelul AM PR BI au fost elaborate Metodologia și Criteriile de Evaluare și Selecţie pentru Proiectele/ Operaţiunile Etapizate, în vederea Încheierii Contractelor de Finanţare Necesare pentru Continuarea Finanţării Proiectelor/Operaţiunilor Etapizate din Fondurile Europene Alocate în Cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027.

Metodologia își propune să reflecte obligațiile AM PRBI 2021-2027 în conformitate cu regulamentele europene și legislația națională în vederea implementării etapizate a unor proiecte selectate pentru sprijin prin POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

Procesul de etapizare a proiectelor are două etape principale:

  1. Etapa I - finanțată în cadrul POR 2014-2020 care se va implementa până la data de 31.12.2023. Această etapă intră în responsabilitatea AM POR 2014-2020 și se va realiza în conformitate cu Metodologia de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR ETAPIZATE şi a cuantumului necesarului de finanțare aferent acestora.
  2. Etapa II - va fi finanțată în cadrul PR BI 2021-2027 și se va implementa în maxim 24 de luni. Această etapă intră în responsabilitatea AM PR BI și se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii care va fi ulterior detaliată în cadrul unei instrucțiuni vizând completarea corectă a cererilor de finanțare de către beneficiarii operațiunilor etapizate.

DESCARCĂ AICI: Metodologia și Criteriile de Evaluare și Selecţie pentru Proiectele/ Operaţiunile Etapizate, în vederea Încheierii Contractelor de Finanţare Necesare pentru Continuarea Finanţării Proiectelor/Operaţiunilor Etapizate din Fondurile Europene Alocate în Cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro