Logica intervențiilor Programului Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) - 29 septembrie 2020


Draft - Programul Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027 (versiunea 29 septembrie 2020)

Logica intervențiilor POR BI 2021-2027 (versiunea 29 septembrie 2020):

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Prioritatea 2 - O regiune cu orașe "Smart"

Prioritatea 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Prioritatea 4 - O regiune accesibilă

Prioritatea 5 - O regiune educată

Prioritatea 6 - O regiune atractivă

Prioritatea 7 – Asistență tehnică

În continuarea procesului de consultare publică a Programului Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov (POR BI) 2021-2027, demarat în luna mai 2020, supunem în vederea transmiterii de observații/propuneri/critici Draftul POR BI 2021-2027 sub forma prevăzută în Anexa V la Regulamentul CE privind prevederile comune – CPR.

POR BI 2021-2027 își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii având la bază prioritățile Planului de Dezvoltare Regională (PDR) București-Ilfov 2021-2027 (accesează aici) și cele ale Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS/S3) București-Ilfov 2021-2027 (accesează aici), inclusiv orientările în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-2027 formulate în “Raportul de țară din 2019 privind România”.

Observațiile/propunerile/criticile sau orice alt tip de demers doriți să inițiați în legătura cu documentele supuse consultării pot fi transmise prin mail la adresele alexandra.ionita@adrbi.ro sau mihaela.radulescu@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro