Logica intervențiilor Programului Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) - 23 aprilie 2021


Draft - Programul Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027 (versiunea 23 aprilie 2021) - format PDF

Metodologie selecție parteneri POR BI 2021-2027

Documente suport pentru POR București-Ilfov

Logica intervențiilor POR BI 2021-2027 (varianta 23 aprilie 2021):

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Prioritatea 2 - O regiune digitalizată

Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul

Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată și emisii scăzute de carbon

Prioritatea 5 - O regiune accesibilă

Prioritatea 6 - O regiune educată

Prioritatea 7 - O regiune atractivă

Prioritatea 8 – Asistență tehnică

În continuarea procesului de consultare publică a Programului Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov (POR BI) 2021-2027, demarat în luna mai 2020, supunem în vederea transmiterii de observații/propuneri/critici al doilea Draft POR BI 2021-2027 sub forma prevăzută în Anexa V la Regulamentul CE privind prevederile comune – CPR.

POR BI 2021-2027 își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii având la bază prioritățile Planului de Dezvoltare Regională (PDR) București-Ilfov 2021-2027 (accesează aici) și cele ale Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS/S3) București-Ilfov 2021-2027 (accesează aici), inclusiv orientările în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-2027 formulate în "Raportul de țară din 2019 privind România" (link).

Față de varianta anterioară, a fost completat conținutul cadru și au fost integrate observațiile primite din partea Comisiei Europene și a partenerilor naționali și locali. A fost propusă o abordare privind dezvoltarea urbană integrată (care va trebui, în final, să fie decisă de Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov) și au fost făcute modificări ale încadrărilor diferitelor acțiuni în obiectivele de politică europeană, determinate de modificări ale proiectelor de regulamente europene. Am revizuit, de asemenea , documentele suport LOGICA INTERVENȚIEI care sintetizează conținutul esențial al programului (acțiuni, indicatori, tipuri de intervenții).

În același timp, având în vedere că, în acest moment, suntem doar într-o etapă de consultare informală cu Comisia Europeană, vrem să ne asigurăm că documentul este dezvoltat la maximul posibil și întrunește consens la nivel regional în privința obiectivelor, priorităților și acțiunilor propuse. De aceea, VĂ RUGAM să ne sprijiniți în continuare prin formularea de observații, critici, propuneri de modificare, precum și prin formularea de idei de proiecte (dacă acestea nu ne-au fost deja adresate), sub forma fișei de proiect (accesează aici).

De asemenea, vă adresam rugămintea să urmăriți site-ul nostru (secțiunea dedicată POR BI 2021-2027) și să aveți în vedere participarea la evenimentele de consultare (de tip webinar, conferință online) pe care intenționăm să le organizăm în lunile care urmează, atât pentru discutarea documentului, cât și pentru a începe procesul de elaborare al viitoarelor documente care vor sta la baza implementării programului, respectiv ghidurile solicitantului. Intenția noastră este ca ghidurile solicitantului să fie cât mai simple și adaptate situațiilor specifice diferitelor categorii de beneficiari, în același timp respectând prevederile imperative care decurg din legislația națională și europeană. Simplificarea este un obiectiv major pentru noi, care poate fi, însă, atins doar prin implicarea activă a potențialilor beneficiari.

Observațiile/propunerile/criticile sau orice alt tip de demers doriți să inițiați în legătura cu documentele supuse consultării pot fi transmise prin mail la adresele dan.nicula@adrbi.ro, alexandra.ionita@adrbi.ro și/sau mihaela.radulescu@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro