8 septembrie 2023 - Apelul de proiecte nr. PR BI/P6.2/1/2023 - Infrastructura educationala pentru invatamantul primar si secundar


Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (AM PR BI 2021-2027) lansează astăzi, 8 septembrie 2023, apelul de proiecte nr. PR BI/P6.2/1/2023, prin publicarea Ghidului solicitantului final și aprobat dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar din cadrul Priorității 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă, a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Ghidul Solicitantului - Apel PR BI/P6.2/1/2023 - format pdf

Ghidul Solicitantului - Apel PR BI/P6.2/1/2023 - format word

Pachet Ghid + Anexe - Apel PR BI/P6.2/1/2023

DECIZIA AM PR BI NR.2 din 08.09.2023 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Apelul de Proiecte PR BI P6/6.2/1/2023 dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar

Centralizator final răspunsuri AM la observații primite – Versiunea 2

 

Publicarea prezentului Ghid al Solicitantului reprezintă începerea perioadei de pregătire a proiectelor care se va încheia odată cu începerea perioadei de depunere.

Perioada de depunere a proiectelor va începe în data de 29 noiembrie 2023, ora 09:00 și se va încheia în data de 29 decembrie 2023 ora 00.00.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii cererii prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Pentru orice întrebare/ nelămurire ne puteți contacta la adresa de e-mail: helpdesk@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro