Ghid Identitate Vizuala 2021-2027


MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ AL PROGRAMULUI REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV

Manualul de Identitate Vizuală are la bază prevederile Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027”, aprobat prin Ordinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 5744/06.11.2023 publicat în Monitorul Oficial nr. 1041/16.11.2023.

Beneficiarii proiectelor finanțate de Uniunea Europeană au responsabilitatea de a comunica și de a amplifica vizibilitatea finanțărilor acordate de UE, și implicit a Programului Regional. Prin acest Manual, ne propunem să facilităm acest proces, oferind orientări clare și exemple practice pentru a asigura că fiecare entitate implicată în proiecte regionale poate contribui la promovarea și consolidarea identității vizuale a programului.

Descarcă aici Manualul de Identitate Vizuală al Programului Regional București-Ilfov

****

ATENTIE!
La data intrării în vigoare a prezentului ordin 5744/2023 se abrogă prevederile Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.040/2022 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1170 din 7 decembrie 2022.

Ordin 5744 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027”

Anexă la ordinul 5744 - Ghid de identitate vizuală

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro