Documente suport pentru PORBI


OP1 - O Europă mai competitivă și mai inteligentă
Document de politică industrială a României
Regulament Orizont Europa
Strategia națională privind Agenda Digitală pentru România 2020

OP2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon
Eficiență energetică
Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030
Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050
Strategia națională de renovare pe termen lung

Infrastructuri verzi
Building a Green Infrastructure for Europe
Guidance on a strategic framework for further supporting the deployment of EU-level green and blue infrastructure
Infrastructurile ecologice - Valorificarea capitalului natural al Europei

Mobilitate urbană
Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 - Regiunea București-Ilfov

OP3 - O Europă mai conectată prin creșterea mobilității
Master Plan General de Transport al României - iulie 2015

OP4 - O Europă mai socială și mai incluzivă
Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ 2016-2025 - București-Ilfov
Raportul Educatie și Formare_2019_RO
Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România
Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018-2023

OP5 - O Europă mai aproape de cetățeni
Agenda EU pentru Cultură - mai 2018
Manual privind Strategiile de Dezvoltare Urbană Durabilă
Operationalisation of Destination Management Organisations in Romania
Contribution of sport to regional development through Cohesion Policy 2021-2027
Agenda Teritorială 2030 - Un viitor pentru toate teritoriile

Regulamente Europene 2021-2027 aprobate
REGULAMENTUL (UE) 2021/1058 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

Strategii transversale și orizontale
Ghid CE Imunizarea Infrastructurii la Schimbari climatice- C2021 5430_ENG

Ghid CE Imunizarea Infrastructurii la Schimbari climatice- C2021 5430_RO
Guide to the Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the Implementation of the European Structural and Investments Funds
Planul Național de Reformă 2020
Raportul de țară - RO 2019
Strategia SUERD - plan de acțiune
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Romaniei 2030

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro