AVERTIZOR IN INTERES PUBLIC


Șeful Autorității de Management a Programului Regional București-Ilfov declară toleranță zero pentru fraudă și corupție, iar la nivelul AM PR BI este aplicată o politică de toleranță zero față de fraudă și corupție.

Descarcă aici Declarația zero toleranță pentru fraudă și corupție a Șefului AM PR BI

Descarcă aici Strategia Anti-Fraudă a AM PR BI

Descarcă aici Anexa 2 – Controale de atenuare recomandate – Ghid EGESIF „Evaluarea riscului de fraudă și măsuri antifraudă eficace și proporționale”

De asemenea, AM PRBI are toleranta zero si fata de actiunile/inactiunile savarsite de personalul AM PRBI în cadrul desfasurarii activitatii profesionale.

In conformitate cu prevederile Lg. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificarile si completările ulterioare încălcări ale legii fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achiziţiile publice; serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului; siguranţa şi conformitatea produselor; siguranţa transportului; protecţia mediului; protecţia radiologică şi siguranţa nucleară; siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecţia consumatorilor; protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

Avertizorul în interes public este persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional. Tot în conformitate cu prevederile Lg. 361/2022, contextul profesional este definit ca activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obţine informaţii referitoare la încălcări ale legii şi pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.

Ne puteți sprijini în acest demers semnalând orice incalcare a legii de catre personalul ADRBI prin completarea formularului alăturat sau la adresa de email sesizari.amprbi@adrbi.ro. În conformitate cu prevederile legale, aveți posibilitatea efectuării sesizării fie nominal fie anonim. ATENTIE! Daca sesizarea nu vizeaza personalul ADRBI va recomandam sa adresati problemele prin completarea formularului de sesizare de nereguli sau la adresa de email nereguli@adrbi.ro

Expeditorul are posibilitatea de a își păstra anonimatul, iar în cazul în care își declină identitatea îi va fi păstrată confidențialitatea, în condițiile legii.

 

*Formularele vor fi înregistrate, analizate și investigate în conformitate cu reglementările europene și naționale transpuse în procedurile operaționale ale AM PR BI.

Date de contact persoana desemnată: Ovidiu Parolă, 021.315.96.59, e-mail: ovidiu.parola@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro