ALERTA LA NEREGULA


Șeful Autorității de Management a Programului Regional București-Ilfov declară toleranță zero pentru fraudă și corupție, iar la nivelul AM PR BI este aplicată o politică de toleranță zero față de fraudă și corupție.

Descarcă aici Declarația zero toleranță pentru fraudă și corupție a Șefului AM PR BI

Descarcă aici Strategia Anti-Fraudă a AM PR BI

Descarcă aici Anexa 2 – Controale de atenuare recomandate – Ghid EGESIF „Evaluarea riscului de fraudă și măsuri antifraudă eficace și proporționale”

Descarcă aici Evitarea Conflictelor de Interese la nivelul AM PR BI

 

O neregulă reprezintă orice încălcare a legislației aplicabile, rezultată dintr-un act sau omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului Uniunii prin imputarea de cheltuieli nejustificate respectivului buget (a se vedea Regulamentul RDC nr. 1060/2021)

În conformitate cu prevederile OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare, neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori altor angajamente legal încheiate în aza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autrității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit (Art. 2, alin. 1, lit. a).

Tot în accepțiunea OUG 66/2011, frauda reprezintă infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale (Art. 2, alin. 1, lit. b).

În sprijinirea identificării/prevenirii oricăror tipuri de nereguli/fraude vă rugăm să completați formularul alăturat sau să trimiteți o alertă la neregulă la adresa de email nereguli@adrbi.ro.

Alertele de nereguli vor fi înregistrate, analizate și investigate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și transpuse în procedurile operaționale ale AM PRBI.

Expeditorul are posibilitatea de a-și păstra anonimatul iar in cazul în care nu dorește acest lucru i se va asigura confidențialitatea datelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Plângerile cu privire la cazurile în care operațiunile sprijinite din fonduri europene nu respectă accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu articolul 9 din Conveția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pot fi transmise prin formularul alăturat și/sau către adresa fonduri.dizabilitati@mfe.gov.ro în atenția Punctului de contact pentru implementarea CDPD a ONU din cadrul Minsterului Investițiilor și Proiectelor Europene.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro