Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027


  

   

 

 

 DECLARAȚIA ȘEFULUI AM PR BI - TOLERANȚĂ ZERO pentru FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE

Strategia Antifraudă a Autorității de Management a PR BI

Anexa 2 – Controale de atenuare recomandate – Ghid EGESIF „Evaluarea riscului de fraudă și măsuri antifraudă eficace și proporționale”

Evitarea Conflictelor de Interese la nivelul AM PR BI

Comunicat de presă - INCEPTION - Sprijin pentru dezvoltarea Autoritatii de Management pentru Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027

18 iulie 2024 - Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI 2021-2027) în forma modificată a fost aprobat prin DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI nr. C(2024) 5265 din 18.07.2024

28 martie 2024 - Calendar estimativ lansare apeluri de proiecte în anul 2024 pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027

19 martie 2024 - Întâlnirea de lucru „Criteriile de selecție a operațiunilor ce vizează Mobilitatea Urbană Durabilă în cadrul PR BI 2021-2027”​

14 martie 2024 - Calendar estimativ lansare apeluri de proiecte în anul 2024 pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027

Consultare 6.4 - Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul superior (universități)​

Autoritatea de Management a decis amânarea Apelului de proiecte nr. PR BI/P6.2/1/2023 - Infrastructura educațională pentru învățământul primar și secundar. Detalii

15 ianuarie 2024 - Calendar estimativ lansare apeluri de proiecte în anul 2024 pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027

29 decembrie 2023 -  Calendar estimativ consolidat lansare apeluri de proiecte în anul 2024 pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027

9 octombrie 2023 -  Calendar estimativ consolidat lansare apeluri de proiecte în anul 2023 pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027

6 martie 2023 - Calendar orientativ lansare apeluri de proiecte pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027

2 martie 2023 - Decizie privind stabilirea Comitetului de Monitorizare a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027

27 ianuarie 2023 - Anunț referitor la procesul de constituire al CM PR BI 2021-2027

10 ianuarie 2023 - Selecție membri - Comitetul de Monitorizare a Programului Regional București-Ilfov (CM PR BI) 2021-2027​

7 decembrie 2022 - Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană!

Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 - Document aprobat de Comisia Europeană prin Decizia 9211 / 2022

Cadrul de Performanță și Metodologia de Stabilire a Indicatorilor PR BI 2021-2027

Listă Acronime PR BI 2021-2027

Listă Note de Subsol PR BI 2021-2027

Proces de Consultare cu Partenerii Regionali în Contextul PR BI 2021-2027

Instrumente teritoriale în cadrul PR BI 2021-2027

Complementarități PNRR – PR BI 2021-2027

 

DOCUMENTE RELEVANTE PENTRU PR BI

Analiza DNSH pentru Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027

Declarația privind Evaluarea Strategică de Mediu pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027

Răspunsul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la notificarea AM PR BI

Notificarea AM PR BI către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor / Anexa - Tabel comparativ

Avizul de mediu pentru POR București-Ilfov 2021-2027

Raport de mediu POR BI 2021-2027 - format PDF

 

Chestionar adresat IMM cu privire la Programul Operațional Regional București-Ilfov

Apel de idei de proiecte pentru implementarea unor solutii inovative de economie circulara

 

Anunt pentru pregatirea proiectelor care vizeaza constructii cu finantare UE

Documente suport pentru POR București-Ilfov

 

ARHIVA

 

 

 

 

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro