Programe de finantare

Filtreaza programe:

NOU! Programul Operațional Regional, Obiectiv Specific 1.2 - Proof of Concept – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ Finanțarea produselor inovatoare tehnologic. Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între 27.06.2022, ora 12:00 și 27.07.2022, ora 12:00.

Activitati:
 • Bioeconomie
 • Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate
 • Energie, mediu şi schimbări climatice
 • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Sănătate
 • Alte domenii identificate la nivel regional
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
27.07.2022

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Maximum 200.000 euro
NOU! Programul „SMEs Growth” – Programul “Dezvoltarea IMM-urilor în România” – Sprijin pentru Startup Stimularea sectorului românesc de afaceri: Dezvoltarea afacerilor companiilor recent înființate în domeniile: Inovație verde în industrie, TIC și Creștere albastră. Solicitanți eligibili: Trebuie să fi fost înființați și înregistrați de cel puțin 6 luni și să funcționeze de cel mult 4 ani la data termenului limită al acestui Apel Trebuie să funcționeze în una din cele trei arii de interes ale Programului (Inovare verde în industrie, Creștere albastră și TIC). Solicitanții eligibili vor fi întreprinderi mici necotate pe o perioadă de până la patru ani de la data înregistrării lor, care nu au distribuit încă profit și care nu s-au format prin fuziune.

Activitati:

Inovare verde în industrie 

 • Dezvoltare și investiții în tehnologii ecologice inovative
 • Dezvoltare de tehnologii, servicii și produse verzi
 • Dezvoltare și implementare de “procese de producție mai verzi”

Creștere albastră 

 • Dezvoltare și investiții în turismul costal și maritim
 • Dezvoltare și investiții în biotehnologia albastră
 • Dezvoltare și investiții în resursele miniere de pe fundul marin
 • Elaborarea de soluții inovatoare referitoare la gunoiul și deșeurile marine
 • Dezvoltarea de tehnologii inovatoare privitoare la furnizarea de apă, inclusiv desalinizare.

TIC 

 • Dezvoltarea de soluții/procese/produse TIC
 • Dezvoltarea de soluții/procese/produse folosind componente TIC
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
14.07.2022

Contributie:
Minimum 15%

Valoare:
10.000 - 200.000 euro
NOU! Asociația Europeană pentru Conservarea în aer liber (EOCA): Finanțare 2022 Protejarea speciilor sălbatice și conservarea mediului.

Activitati:
 • prin proiecte se protejează, îmbunătățesc și restaurează situația speciilor amenințate, habitatele sau ecosistemele mai largi din zonele sălbatice
 • proiectele trebuie să asigure că habitatele care sunt conservate sunt cele care captează carbonul, reduc emisiile, permit adaptările la schimbările climatice și/sau protejează împotriva pierderii ulterioare a habitatului și a biodiversității. De asemenea, este foarte important ca proiectele să fie benefice comunităților locale care trăiesc în aceste habitate sau în apropierea acestora
 • proiectele ar trebui să evidențieze modul în care încurajează administrarea locală a habitatelor, atenuează sărăcia și susțin serviciile ecosistemelor locale
Domeniu:
Mediu

Termen limita:
15.06.2022

Contributie:
Neprecizat

Valoare:
Maximum 30.000 euro
Sprijin pentru noile inițiative locale europene Bauhaus Sprijinirea sistemului edilitar prin asistență tehnică din partea unui grup de experți interdisciplinari. Solicitanți eligibili: Localități mici și mijlocii – orașe și aglomerări urbane, grupuri formate din mai multe municipalități ori zone funcționale (inclusiv zonele transfrontaliere) sub 100.000 locuitori.

Activitati:
 • Renovarea clădirilor și spațiilor publice existente într-un spirit circular și de neutralitate carbon;
 • Conservarea și transformarea patrimoniului cultural;
 • Adaptarea și transformarea clădirilor prin noi soluții de locuit la prețuri accesibile,
 • Regenerarea spațiilor urbane sau rurale.
Domeniu:
Infrastructura

Termen limita:
30.05.2022

Contributie:


Valoare:
Programul IMM PROD Acordare de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri.

Activitati:
 • achiziție de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție
 • achiziție/amenajare terenuri și achiziție/construcție hale destinate producției
 • achiziție echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare
 • achiziție echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
30.06.2022

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari
Programul RURAL INVEST Garanții guvernamentale IMM-urilor care localizează producția în mediul rural și urban mic pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone,

Activitati:
 • achiziție terenuri agricole/achiziție părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare
 • dotare/retehnologizare și automatizare
 • aliniere la obiective de mediu care să genereze eficiență și independență energetică
 • refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru
 • adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale
 • agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură
Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
30.06.2022

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari
Programul GARANT CONSTRUCT Acordare garanții guvernamentale până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, pentru firme implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

Activitati:
 • achiziție echipamente/utilaje de construcții, logistică industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții
 • construcție/achiziție/amenajare hale pentru uz propriu, demarare activități noi în sectorul construcții
 • achiziți echipamente, softuri, consultanță pentru transformare digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții
 • achiziție echipamente pentru alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capital de lucru pentru achiziție materiale de construcții, combustibil, energie, plată salarii pentru IMM care derulează contracte în sectorul construcții
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
30.06.2022

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari
Programul INNOVATION Sprijină invenții, susținerea activităților la export ale IMM (stimulare exporturilor româneşti, susţinere tranzacţii internaţionale şi investiţii româneşti în străinătate), stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice în complementaritate cu HG 807/2014.

Activitati:
 • stimularea exporturilor româneşti
 • susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate
 • stimularea comertului on-line și a digitalizarii
 • retehnologizarea companiilor locale
 • achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme
 • obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
30.06.2022

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari
Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014- 2021 - Programul Energetic în România - Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică Energie cu consum mai mic de carbon și securitate sporită a aprovizionării. Solicitanți eligibili: Orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială și organizație neguvernamentală, înființată ca persoană juridică în România.

Activitati:

• Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc., oferite publicului larg de către organizațiile de afaceri;
• Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice;
• Acordarea de credite educaționale la nivel terțiar privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică;
• Instruirea personalului în consiliere energetică;
• Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a energiei mai eficient;
• Sprijin pentru traininguri în implementarea sistemelor de management energetic, care includ eficiența energetică, generarea locală de surse regenerabile, suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de
management energetic în industrii, autorități publice locale, universități, cu excepția cerințelor impuse de lege;
• Sprijinirea abilităților în ceea ce privește evaluarea preliminară, pregătirea și dezvoltarea unei investiții  energetice, inclusiv cunoștințe legate de cum se vinde și cum se cumpără eficiență energetică;
• Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi implementată;
• Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în relația cu asociațiile de gospodării/blocuri

Domeniu:
Energie

Termen limita:
31.05.2022

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
50.000 - 200.000 euro
Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014- 2021 - Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare Creșterea capacității de a gestiona/reduce/elimina riscurile generate de substanțele periculoase și deșeurile municipale.

Activitati:

• Servicii de consultanță;
• Desfășurarea unor întâlniri de lucru, workshop-uri virtuale, cu scopul consultării factorilor de decizie pentru definirea problematicilor și a soluțiilor privind închiderea
depozitelor temporare de deșeuri municipale, vizate de proiect;
• Elaborarea unor studii de impact asupra mediului privind riscurile create de depozitele
temporare de deșeuri municipale;
• Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri
municipale;
• Elaborarea unor studii de fezabilitate privind implementarea măsurilor de închidere a
depozitelor temporare de deșeuri municipale;
• Implementarea măsurilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipale;
• Elaborarea unor ghiduri de bune practici în vederea replicării rezultatului proiectului sau a măsurilor de închidere precum și implementarea acestora.

Domeniu:
Energie

Termen limita:
09.05.2022

Contributie:
0%

Valoare:
1.300.000 - 2.500.000 euro
Europa Creativa - Apelul Filme în mișcare (Films on the Move) Încurajarea și sprijinirea distribuției mai largă a filmelor europene nenaționale recente, încurajând agenții de vânzări și distribuitorii de cinematografe, în special, să investească în promovarea și distribuția adecvată a filmelor europene nenaționale. Solicitanti eligibili: Persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una din fie țările participante la Europa Creativă, adică statele membre ale UE, fie țări non-UE, precum țările SEE și țările asociate Programului Europa Creativă sau țările care sunt în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea granturilor.

Activitati:

Campanii de distribuție teatrală și/sau online paneuropeană a filmelor europene eligibile, coordonate de agentul de vânzări al filmului.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
05.07.2022

Contributie:
10%

Valoare:
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP3 – OS 3.1 "Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania" Promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării cu prevederile acquisului european și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Activitati:
 • Proiecte noi integrate/ individuale de consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare);
 • Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Mediului pentru guvernanța în domeniul de management al deșeurilor (pentru sprijinirea implementării PNGD) precum și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului;
 • Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti;
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase;
 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).
Domeniu:
Mediu

Termen limita:
01.07.2022

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.1 "Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi speciile de interes comunitar Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

Activitati:

Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare).

 

Domeniu:
Mediu

Termen limita:
31.07.2022

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 5.000.000 euro/ proiect
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP4 – OS 4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric – proiecte noi Implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri contaminate şi abandonate deţinute de autorităţile publice sau pentru care acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare.

Activitati:
 • Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric;
 • Remedierea amplasamentelor unor facilităţi, în scopul aducerii terenului la starea iniţială în conformitate cu prevederile legale în domeniul protecţiei mediului şi/sau cerinţele specifice privind pragurile concentraţiilor de poluanţi care trebuie atinse în urma decontaminării;
 • Activităţi specifice de inchidere / ecologizare / reabilitare / conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate;
 • Activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată;
 • Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor;
 • Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport;
 • Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.
Domeniu:
Mediu

Termen limita:
30.06.2022

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
NOU! Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 OS 6.2 Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali Implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali Apel dedicat societatilor cu personalizate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an

Activitati:

• Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale respectiv instalaţii/echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi cuantificarea potenţialului de reducere a consumului de energie si pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de catre solicitant
• Pregatirea proiectului
• Managementul proiectului, auditul proiectului
• Informare şi publicitate

Domeniu:
Energie

Termen limita:
31.05.2022

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 200.000 Euro
Programul EUROPA CREATIVA Protejează si promovează diversitatea culturala si lingvistica Europeană si stimulează bogăția culturala a Europei. Sprijină adaptarea sectoarelor culturale si creative la era digitala si la globalizare. Oferă deschidere către noi oportunități, piețe si categorii de public internaționale.

Activitati:

Subprogramul Cultura finanțează proiectele de cooperare intre minimum 3 tari; proiectele de traduceri literare; platformele europene dedicate mobilității si promovării creatorilor; rețelele europene care contribuie la profesionalizarea si întărirea capacitații sectoarelor culturale si creative de a lucra la nivel transnațional; premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatura, arhitectura si muzica, Capitalele europene ale culturii si Marca patrimoniului european.

Subprogramul Media oferă sprijin pentru formare, pentru elaborarea de concepte si proiecte de jocuri video, pentru includerea in programele de televiziune a operelor audiovizuale europene, pentru distribuția de filme europene nonnaționale, pentru acces la piețe, pentru festivaluri de film, pentru distribuția transnaționala a filmelor europene, pentru distribuția de filme europene non-naționale, pentru fonduri de coproducție internaționale, pentru organizarea in rețea a cinematografelor care proiectează filme europene, pentru dezvoltarea publicului, pentru elaborarea proiectelor individuale si pentru finanțarea pachetelor de proiecte.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul EUROPA CREATIVA - Subprogramul Cultura 2014-2020 Prin intermediul acestei componente de finanțare se încurajează cooperarea transnațională între organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii de artă, institute și centre culturale, companii din sfera businessului creativ, autorități publice etc. din cele 41 de țări participante la program. Tipuri de proiecte:  Categoria I. Proiecte de mai mică amploare: implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni  Categoria II. Proiecte de mai mare amploare: implică operatori din min. 6 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni

Activitati:

A. promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea circulației transnaționale a creațiilor acestora

B. dezvoltarea publicului: noi modalități de interacțiune cu un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin atragerea de noi categorii; implicarea activă a publicului în activități; expunerea publicului la creații artistice și culturale din alte spații europene

C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de competențe și internaționalizarea carierelor, cu scopul de a facilita accesul la oportunități profesionale și de a crea condițiile necesare pentru networking la nivel internațional și circulația transnațională a operelor.

D. dialogul intercultural și integrarea socială a migranților și a refugiaților: vizează facilitarea integrării refugiaților în mediul european, consolidarea înțelegerii culturale reciproce și promovarea dialogului intercultural și interreligios, a toleranței și a respectului pentru alte culturi.

E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural 2018.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
27.11.2023

Contributie:
Minimum 40% / 50%

Valoare:
Maximum 200.000 / 2.000.000 Euro
Programul ERASMUS+ Îmbunătățirea șansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor lingvistice.

Activitati:

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării
• Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului
• Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior
• Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, al
învățământului școlar și al educației pentru adulți
• Programele comune de masterat Erasmus Mundus
• Acreditările Erasmus în EFP, învățământul școlar și educația adulților –
19 noiembrie 2021

Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
• Parteneriate strategice în domeniul tineretului
• Parteneriate strategice în domeniul educației și formării – 3 noiembrie 2021
• Universitățile europene
• Alianțele cunoașterii
• Alianțele competențelor sectoriale
• Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior
• Consolidarea capacităților în domeniul tineretului
• Centre de excelență profesională
• Academii Erasmus pentru cadrele didactice
• Alianțe pentru inovare

Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor
Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii
Activitățile Jean Monnet și Sport

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
01.01.0001

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri COSME Sprijinirea IMM-urilor în facilitarea accesului la finanțare, sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe, crearea unui mediu favorabil competitivității, promovarea culturii antreprenoriale.

Activitati:

• Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar
• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere
• Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre legislatia sau programele UE
• Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru pentru afaceri
• Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din Europa.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Schema de ajutor de stat - Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si Internationala Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in atragerea finantarii externe pentru cercetare, consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale, participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP) etc; reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene si internationale de cercetare; cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

Activitati:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare: cercetare fundamentala; cercetare industriala; dezvoltare experimentala; studii de fezabilitate; activitati de inovare.

Tipuri de proiecte finantate: Proiecte demonstrative, integrate, inovative; Proiecte CD si suport specifice; Proiecte suport specifice.

Domeniu:
Cercetare

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
7,5 - 40 milioane euro, in functie de situatie
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - Participare civică în zone insuficient deservite – granturi tip răspuns rapid Stimularea implicării civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.

Activitati:

• Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari/ cu experiență și ONG-uri mai mici/ / cu mai puţină experienţă
• Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice
• Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc.)
• Organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) privind protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experiențiale, inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/ studenţii, etc.
• Inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări participative privind probleme legate de protecția mediului/schimbărilor climatice
• Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică etc.)

Domeniu:
Societate civila

Termen limita:
27.04.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
5.000 - 15.000 euro
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal – granturi tip răspuns rapid Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului / tratament egal la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.

Activitati:

Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive in atitudini și practici legate de drepturile omului, egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB).

Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica și
raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal.

Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului.

Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte
părți implicate) ale discriminării și incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen.

Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în
activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal.

Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ tratament egal
(consiliere, asistență juridică, etc.).

Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție.

Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii (ageism).

Domeniu:
Societate civila

Termen limita:
27.04.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
5.000 - 15.000 euro
Orizont 2020 – Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 2 Susținerea IMM-uri sau a grupurilor de IMM-uri inovatoare cu ambiții de internaționalizare.

Activitati:

Apelul sprijină dezvoltarea conceptul de afaceri într-un produs, serviciu sau proces gata de piață, aliniat la strategia de creștere a companiei.
Activitățile eligibile pot include: procese, prototipuri, validări, demonstrații și testare în condiții din lumea reală și replicarea pieței.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Minimum 500.000 euro – Maximum 2,5 milioane euro / beneficiar
Orizont 2020 – Fast Track to Innovation (FTI) Programul își propune să reducă timpul parcurs de la punerea în practică a ideii până la lansarea produselor/ serviciilor pe piață; să stimuleze inovarea în rândul mediului privat și să încurajeze abordările transdiscipilnare și intersectoriale ce au în vedere dezvoltarea de noi tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri. Propunerile de finanțare trebuie depuse de consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau țări asociate Orizont 2020 (minim de 2 parteneri din industrie într-un consorțiu de 3 sau 4; sau minim 3 parteneri din industrie într-un consorțiu de 5). Se va aloca cel puțin 60% din bugetul global partenerului (partenerilor) consorțiului cu specific industrie.

Activitati:

Apelul vizează tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri relativ mature, de ultimă generație, care au nevoie de o dezvoltare finală pentru a putea forma o nouă piață și să se realizeze o extindere mai largă.

Acțiunile FTI sunt încurajate să fie interdisciplinare, trecând prin diferite sectoare și tehnologii, acțiuni care susțin concepte inovatoare care au potențialul de a perturba sau de a crea noi piețe sunt în particular finanțate.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30% pentru entități cu profit / 0% pentru entități nonprofit

Valoare:
Maximum 3 milioane euro/ beneficiar
Orizont 2020 – Future and Emerging Technologies (FET Open) Programul sprijină colaborarea interdisciplinară și inovarea în domeniul cercetării științifice și tehnologice vizionare și cu grad ridicat de risc, aflate în stadii incipiente.

Activitati:

Viziune radicală: proiectul trebuie să abordeze o viziune clară și radicală, permisă de un nou concept tehnologic care se adresează unor paradigme actuale.
Tehnologie radicală: proiectul trebuie să vizeze o noutate și un progres ambițios în domeniul științei și tehnologiei.
Cercetare interdisciplinară ambițioasă pentru realizarea unui progres tehnologic care să deschidă noi domenii de investigație.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Maximum 3.000.000 euro/ beneficiar
H2020-INNOSUP- 03-07-08-2017 Proiectul încurajează utilizarea tehnologiilor avansate de fabricație de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pentru a-și îmbunătăți procesele de producție pentru utilizarea eficientă a resurselor și a energiei. Cooperarea transfrontalieră cu două centre tehnologice internaționale KET specializate în producția ecologică.

Activitati:

• dezvoltarea ne noi procese de producție;
• îmbunătățirea produselor existente prin reducerea costurilor de producție;
• îmbunătățirea produselor existente prin reducerea dependenței de materii prime;
• îmbunătățirea producției prin reducerea consumului de energie;
• diminuarea impactului negativ asupra mediului prin reducerea producerii de deșeuri.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Maximum 50.000 euro
Programul național de construcții de interes public sau social Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.

Activitati:

Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.

1. Subprogramul ”Săli de sport”
2. Subprogramul ”Bazine de înot”
3. Subprogramul ”Complexuri sportive”
4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”
5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”
6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”
7. Subprogramul ”Unități sanitare”
8. Subprogramul ”Săli de cinema”
9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”
10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”
13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Domeniu:


Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice - Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale - Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film - Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe - Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori - Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.

Activitati:

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/ sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 10% cu condiţia ca producția să promoveze o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 55%

Valoare:
Neprecizat
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - HG nr. 332/2014 Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

Activitati:

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
• locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
• locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai
târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia;
• fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a
fost ocupat prima dată.

Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie considerate investiţii iniţiale;
b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri.

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.
Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 26,25 milioane euro - Ilfov / 7,5 milioane euro - Bucuresti
Apel de programe culturale – sesiunea 2021-2023 Acordarea de finanţări nerambursabile pentru programe culturale derulate în perioada 2021-2023.

Activitati:

Domeniile pentru care se acordă finanțare: arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și noile medii, educație prin cultură, intervenție culturală, patrimoniu cultural material, patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii scrise, proiecte cu caracter repetitiv.

Prioritățile programelor multianuale:
• Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducţie;
• Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
• Promovarea diversităţii și a toleranţei;
• Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură; Dezvoltarea și diversificarea publicului.

Ofertele culturale vor putea fi completate în formularul online începând cu 1 martie ora 14:00.
Termenul limită va fi comunicat ulterior.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
01.01.0001

Contributie:
25%

Valoare:
150.000 - 200.000 lei
IMM INVEST ROMANIA Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit.

Activitati:

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei;

b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
30.06.2022

Contributie:
0%

Valoare:
Subprogramul AGRO IMM INVEST Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, de către instituţiile de credit.

Activitati:

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii. Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat de Program.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
30.06.2022

Contributie:
0%

Valoare:
225.000 - 1.800.000 euro, in functie de domeniul de activitate
Apel de proiecte pentru promovarea participării tinerilor la tranziția justă – EUTeens4Green Abilitarea tinerilor și transformarea în actori în definirea și punerea în aplicare a unor soluții care să asigure incluziunea în tranziția verde.

Activitati:

Activitățile necesare pentru obținerea rezultatelor preconizate din prezenta cerere de propuneri; sprijin financiar acordat părților terțe; analize; acțiuni de sensibilizare și de difuzare.
Sprijinul acordat în cadrul grantului per proiect nu trebuie să depășească valoarea de 10.000 euro.

Beneficiarul poate oferi sprijin în unul dintre următoarele moduri sau prin intermediul unei combinații a celor două:
• beneficiarul va achiziționa bunurile și serviciile necesare pentru punerea în aplicare a proiectului în
numele tinerilor;

• beneficiarul va pune la dispoziția tinerilor fonduri care să fie utilizate pentru achiziționarea de bunuri și servicii, pentru activitatea de voluntariat.

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
31.01.2022

Contributie:
Neprecizat

Valoare:
Maximum 1.000.000 euro
I3: Investiții în inovare interregională Sprijinirea parteneriatelor interregionale, în special prin investiții direcționate care vizează accelerarea adoptării pieței și extinderea soluțiilor de inovare la niveluri înalte de pregătire a tehnologiei în domeniile prioritare comune de specializare inteligentă pentru a le ajuta să abordeze barierele trecerea pe piață. Asistența financiară și de consiliere va contribui la accelerarea comercializării și extinderea prin investiții interregionale în inovare, cu potențialul de a încuraja dezvoltarea lanțurilor valorice ale UE.

Activitati:

• Componenta 1 - sprijin financiar și consultativ pentru investiții în proiecte de inovare interregională;
• Componenta 2 - sprijin financiar și consultativ pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice în regiunile mai puțin dezvoltate.

DIGIT
• Economia digitală și inovarea;
• Digitalizarea administrației publice;
• Digitalizarea asistenței medicale.
GREEN
• Sisteme alimentare durabile, agricultura durabilă, energie curată și eficientă, industrie durabilă,
construcție și renovare, mobilitate durabilă, eliminarea poluării și acțiunea climatică.
MANU
• Robotica, imprimarea 3D și 4D, inteligența artificială, precum și calcularea de înaltă performanță
pentru modelare sunt elemente importante în producția avansată.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
01.02.2022

Contributie:
Variabila

Valoare:
Componenta 1: 4.000.000 - 10.000.000 euro; Componenta 2: 2.000.000 - 3.000.000 euro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro