Programe de finantare

Filtreaza programe:

PNRR - Componenta 9, INVESTIȚIA I3, Masura 1 - Instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale Digitalizarea IMM-urilor

Activitati:

 

 • achiziții de hardware TIC
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation
 • achiziții de tehnologii blockchain
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality
 • achiziționare website de prezentare
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

 

 

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.03.2023

Contributie:
10%

Valoare:
20.000 - 100.000 euro
PNRR - Componenta 15, INVESTIȚIA I9 - Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor, și a cluburilor copiilor Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Activitati:

Beneficiari eligibili:

Unitățile de învățământ secundar superior, publice sau private acreditate (colegii, licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de învățământ dual)

Activități eligibile:

 • achiziționare echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice
 • achiziționare conținut educațional pentru domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional pentru distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
 • conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;
 • formarea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat
Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
01.03.2023

Contributie:
nespecificata

Valoare:
Maximum 60.000 euro
PNRR - Componenta 15 - Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe (palate și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică).

Activitati:

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile publice locale, constituite prin intermediul consiliilor județene și a Consiliului Municipiului București
 • Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, inclusiv cele care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior
 • Cluburile
 • Cluburile sportive și palatele copiilor
 • Centrele județene de asistență psihopedagogică

Activități eligibile:

Dotare cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive

 • digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar – achiziționare echipamente informatice necesare procesului didactic,
 • dotare laboratoare de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, precum și din rețeaua de învățământ profesional și tehnic,
 • dotare cu mobilier a sălilor de clasă și a spațiilor sportive din palatele și cluburile sportive,
 • echipare cabinete, cabinete de asistență psihopedagogică și laboratoare de științe, precum și înființarea unora noi, dacă există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate, cluburi, cluburi sportive).

Bunurile și echipamentele achiziționate prin proiecte vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii.

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
19.03.2023

Contributie:
nespecificata

Valoare:
Variabila
PNRR - Componenta 7, Investiția I.17 - Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale Îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate.

Activitati:
 • Renovarea bibliotecilor și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice, pentru a fi transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale, respectiv makerspace
 • Echiparea bibliotecilor cu echipamente informatice noi sau modernizate
 • Realizare cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru 100.000 de cetățeni din comunitățile defavorizate
 • Activități de informare și publicitate obligatorii conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală (MIV)

 

 

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
13.03.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Maximum 4.000.000 euro
Programul EUROPA CREATIVA Laboratorul de inovare creativă va stimula actorii din diferite sectoare culturale și creative, inclusiv din domeniul audiovizualului, să conceapă și să testeze soluții inovatoare pentru provocări cheie, cu un potențial impact pozitiv pe termen lung asupra mai multor sectoare culturale și creative.

Activitati:
 • InnovLab sprijină proiectarea, dezvoltarea și/sau răspândirea de instrumente, modele sau soluții inovatoare aplicabile în sectorul audiovizual și în alte sectoare culturale și creative
 • Sprijinirea competitivității, a procesului de ecologizare, a cooperării, a circulației, a vizibilității, a disponibilității, a diversității și/sau a audienței în toate sectoarele
 • Activități cu potențial ridicat de reproducere în sectorul audiovizual și în alte sectoare culturale și creative
Domeniu:
Cultura

Termen limita:
20.04.2024

Contributie:
Neprecizata

Valoare:
Variabila
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - RO-CULTURA Apelul pentru inițiative bilaterale Întărirea cooperării bilaterale între artiști din România și Statele Donatoare, (1-4 săptămâni) în România sau unul dintre Statele Donatoare.

Activitati:

Activități eligibile:

Colaborarea artiștilor la o nouă creație artistică într-un spațiu de cooperare stabilit de comun acord

Domeniile artistice eligibile

 • arte performative
 • arte vizuale
 • muzică
 • literatură
 • abordări interdisciplinare
Domeniu:
Cultura

Termen limita:
30.09.2023

Contributie:
0%

Valoare:
In functie de perioada si de locul deplasarii
Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri COSME Sprijinirea IMM-urilor în facilitarea accesului la finanțare, sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe, crearea unui mediu favorabil competitivității, promovarea culturii antreprenoriale.

Activitati:

• Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar
• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere
• Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre legislatia sau programele UE
• Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru pentru afaceri
• Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din Europa.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul ERASMUS+ 2023 Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active.

Activitati:
 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
 • Parteneriate de cooperare
 • Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
 • Centre de excelență profesională
 • Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
 • Alianțe pentru inovare
 • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
 • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
 • Evenimente sportive europene non-profit
 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Tineretul european împreună
 1. Acțiunile Jean Monnet:
 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării
Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
01.01.0001

Contributie:
Neprecizata

Valoare:
Variabila
Programul EUROPA CREATIVA - Subprogramul Cultura 2014-2020 Prin intermediul acestei componente de finanțare se încurajează cooperarea transnațională între organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii de artă, institute și centre culturale, companii din sfera businessului creativ, autorități publice etc. din cele 41 de țări participante la program. Tipuri de proiecte:  Categoria I. Proiecte de mai mică amploare: implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni  Categoria II. Proiecte de mai mare amploare: implică operatori din min. 6 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni

Activitati:

A. promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea circulației transnaționale a creațiilor acestora

B. dezvoltarea publicului: noi modalități de interacțiune cu un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin atragerea de noi categorii; implicarea activă a publicului în activități; expunerea publicului la creații artistice și culturale din alte spații europene

C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de competențe și internaționalizarea carierelor, cu scopul de a facilita accesul la oportunități profesionale și de a crea condițiile necesare pentru networking la nivel internațional și circulația transnațională a operelor.

D. dialogul intercultural și integrarea socială a migranților și a refugiaților: vizează facilitarea integrării refugiaților în mediul european, consolidarea înțelegerii culturale reciproce și promovarea dialogului intercultural și interreligios, a toleranței și a respectului pentru alte culturi.

E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural 2018.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
27.11.2023

Contributie:
Minimum 40% / 50%

Valoare:
Maximum 200.000 / 2.000.000 Euro
Programul INNOVATION Sprijină invenții, susținerea activităților la export ale IMM (stimulare exporturilor româneşti, susţinere tranzacţii internaţionale şi investiţii româneşti în străinătate), stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice în complementaritate cu HG 807/2014.

Activitati:
 • stimularea exporturilor româneşti
 • susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate
 • stimularea comertului on-line și a digitalizarii
 • retehnologizarea companiilor locale
 • achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme
 • obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari
Programul GARANT CONSTRUCT Acordare garanții guvernamentale până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, pentru firme implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

Activitati:
 • achiziție echipamente/utilaje de construcții, logistică industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții
 • construcție/achiziție/amenajare hale pentru uz propriu, demarare activități noi în sectorul construcții
 • achiziți echipamente, softuri, consultanță pentru transformare digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții
 • achiziție echipamente pentru alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capital de lucru pentru achiziție materiale de construcții, combustibil, energie, plată salarii pentru IMM care derulează contracte în sectorul construcții
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari
Programul RURAL INVEST Garanții guvernamentale IMM-urilor care localizează producția în mediul rural și urban mic pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone,

Activitati:
 • achiziție terenuri agricole/achiziție părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare
 • dotare/retehnologizare și automatizare
 • aliniere la obiective de mediu care să genereze eficiență și independență energetică
 • refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru
 • adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale
 • agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură
Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari
Programul IMM PROD Acordare de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri.

Activitati:
 • achiziție de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție
 • achiziție/amenajare terenuri și achiziție/construcție hale destinate producției
 • achiziție echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare
 • achiziție echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari
Schema de ajutor de stat - Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si Internationala Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in atragerea finantarii externe pentru cercetare, consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale, participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP) etc; reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene si internationale de cercetare; cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

Activitati:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare: cercetare fundamentala; cercetare industriala; dezvoltare experimentala; studii de fezabilitate; activitati de inovare.

Tipuri de proiecte finantate: Proiecte demonstrative, integrate, inovative; Proiecte CD si suport specifice; Proiecte suport specifice.

Domeniu:
Cercetare

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
7,5 - 40 milioane euro, in functie de situatie
PNRR - Componenta 13, INVESTIȚIA 1 - Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie Crearea a aproximativ 150 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor.

Activitati:
 • construcția/ reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii sociale

Valoare grant

 • 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero
 • 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primara cu cel putin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale
Domeniu:
Servicii sociale

Termen limita:
09.02.2023

Contributie:
0% (fara TVA)

Valoare:
PNRR - Componenta C3, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune SUBINVESTIȚIA I1.D. Dezvoltare management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de reciclare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Activitati:

Construirea instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separat.

Domeniu:
Mediu

Termen limita:
15.03.2023

Contributie:
Variabilă

Valoare:
Maximum 8.400.000 euro/proiect
Schema de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară Sprijinirea întreprinderilor prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară.

Activitati:

Fabricarea băuturilor, fabricarea hârtiei, industria textilă, industria metalugică, industria mobilei, industria farmaceutică ș.a. Lista completă a domeniilor de activitate eligibile se regăsește în anexa 1 la Ghid.

 • transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deşeuri şi reducerea acestora şi utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare şi reciclare
 • dezvoltarea activităţilor de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor şi serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare
 • înfiinţarea şi/sau dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele şi produsele rezultate din activităţi de economie circulară, precum şi acreditarea acestora, după caz
 • înfiinţarea şi/sau dotarea şi operarea de centre de reparaţii şi recondiţionare a bunurilor în vederea reutilizării deşeurilor şi reparării bunurilor
 • extinderea activităţilor de reciclare a deşeurilor
 • crearea unei platforme electronice, unice la nivel naţional, care pe baza informaţilor introduse de utilizatori face automat legătura între vânzător şi cumpărător
 • realizarea de centre de colectare şi valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare
 • reciclarea/reutilizarea şi/sau valorificarea deşeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deşeului din care provin
 • modernizarea instalaţiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră – denumite în continuare GES, cu cel puţin 30% mai mici, precum şi reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanţi în raport cu linia tehnologică existentă
 • introducerea/extinderea producţiei produselor care nu conţin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosinţă
 • introducerea/extinderea producţiei de ambalaje care nu conţin plastic
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.01.2023

Contributie:
15%

Valoare:
15.000 - 200.000 Euro
Subprogramul AGRO IMM INVEST Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, de către instituţiile de credit.

Activitati:

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii. Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat de Program.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
225.000 - 1.800.000 euro, in functie de domeniul de activitate
IMM INVEST ROMANIA Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit.

Activitati:

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei;

b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
Apel de programe culturale – sesiunea 2021-2023 Acordarea de finanţări nerambursabile pentru programe culturale derulate în perioada 2021-2023.

Activitati:

Domeniile pentru care se acordă finanțare: arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și noile medii, educație prin cultură, intervenție culturală, patrimoniu cultural material, patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii scrise, proiecte cu caracter repetitiv.

Prioritățile programelor multianuale:
• Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducţie;
• Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
• Promovarea diversităţii și a toleranţei;
• Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură; Dezvoltarea și diversificarea publicului.

Ofertele culturale vor putea fi completate în formularul online începând cu 1 martie ora 14:00.
Termenul limită va fi comunicat ulterior.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
01.01.0001

Contributie:
25%

Valoare:
150.000 - 200.000 lei
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - HG nr. 332/2014 Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

Activitati:

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
• locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
• locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai
târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia;
• fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a
fost ocupat prima dată.

Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie considerate investiţii iniţiale;
b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri.

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.
Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 26,25 milioane euro - Ilfov / 7,5 milioane euro - Bucuresti
Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice - Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale - Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film - Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe - Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori - Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.

Activitati:

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/ sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 10% cu condiţia ca producția să promoveze o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 55%

Valoare:
Neprecizat
Programul național de construcții de interes public sau social Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.

Activitati:

Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.

1. Subprogramul ”Săli de sport”
2. Subprogramul ”Bazine de înot”
3. Subprogramul ”Complexuri sportive”
4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”
5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”
6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”
7. Subprogramul ”Unități sanitare”
8. Subprogramul ”Săli de cinema”
9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”
10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”
13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Domeniu:


Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
H2020-INNOSUP- 03-07-08-2017 Proiectul încurajează utilizarea tehnologiilor avansate de fabricație de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pentru a-și îmbunătăți procesele de producție pentru utilizarea eficientă a resurselor și a energiei. Cooperarea transfrontalieră cu două centre tehnologice internaționale KET specializate în producția ecologică.

Activitati:

• dezvoltarea ne noi procese de producție;
• îmbunătățirea produselor existente prin reducerea costurilor de producție;
• îmbunătățirea produselor existente prin reducerea dependenței de materii prime;
• îmbunătățirea producției prin reducerea consumului de energie;
• diminuarea impactului negativ asupra mediului prin reducerea producerii de deșeuri.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Maximum 50.000 euro
Orizont 2020 – Future and Emerging Technologies (FET Open) Programul sprijină colaborarea interdisciplinară și inovarea în domeniul cercetării științifice și tehnologice vizionare și cu grad ridicat de risc, aflate în stadii incipiente.

Activitati:

Viziune radicală: proiectul trebuie să abordeze o viziune clară și radicală, permisă de un nou concept tehnologic care se adresează unor paradigme actuale.
Tehnologie radicală: proiectul trebuie să vizeze o noutate și un progres ambițios în domeniul științei și tehnologiei.
Cercetare interdisciplinară ambițioasă pentru realizarea unui progres tehnologic care să deschidă noi domenii de investigație.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Maximum 3.000.000 euro/ beneficiar
Orizont 2020 – Fast Track to Innovation (FTI) Programul își propune să reducă timpul parcurs de la punerea în practică a ideii până la lansarea produselor/ serviciilor pe piață; să stimuleze inovarea în rândul mediului privat și să încurajeze abordările transdiscipilnare și intersectoriale ce au în vedere dezvoltarea de noi tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri. Propunerile de finanțare trebuie depuse de consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau țări asociate Orizont 2020 (minim de 2 parteneri din industrie într-un consorțiu de 3 sau 4; sau minim 3 parteneri din industrie într-un consorțiu de 5). Se va aloca cel puțin 60% din bugetul global partenerului (partenerilor) consorțiului cu specific industrie.

Activitati:

Apelul vizează tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri relativ mature, de ultimă generație, care au nevoie de o dezvoltare finală pentru a putea forma o nouă piață și să se realizeze o extindere mai largă.

Acțiunile FTI sunt încurajate să fie interdisciplinare, trecând prin diferite sectoare și tehnologii, acțiuni care susțin concepte inovatoare care au potențialul de a perturba sau de a crea noi piețe sunt în particular finanțate.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30% pentru entități cu profit / 0% pentru entități nonprofit

Valoare:
Maximum 3 milioane euro/ beneficiar
Orizont 2020 – Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 2 Susținerea IMM-uri sau a grupurilor de IMM-uri inovatoare cu ambiții de internaționalizare.

Activitati:

Apelul sprijină dezvoltarea conceptul de afaceri într-un produs, serviciu sau proces gata de piață, aliniat la strategia de creștere a companiei.
Activitățile eligibile pot include: procese, prototipuri, validări, demonstrații și testare în condiții din lumea reală și replicarea pieței.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Minimum 500.000 euro – Maximum 2,5 milioane euro / beneficiar
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal – granturi tip răspuns rapid Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului / tratament egal la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.

Activitati:

Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive in atitudini și practici legate de drepturile omului, egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB).

Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica și
raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal.

Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului.

Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte
părți implicate) ale discriminării și incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen.

Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în
activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal.

Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ tratament egal
(consiliere, asistență juridică, etc.).

Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție.

Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii (ageism).

Domeniu:
Societate civila

Termen limita:
27.04.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
5.000 - 15.000 euro
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - Participare civică în zone insuficient deservite – granturi tip răspuns rapid Stimularea implicării civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.

Activitati:

• Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari/ cu experiență și ONG-uri mai mici/ / cu mai puţină experienţă
• Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice
• Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc.)
• Organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) privind protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experiențiale, inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/ studenţii, etc.
• Inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări participative privind probleme legate de protecția mediului/schimbărilor climatice
• Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică etc.)

Domeniu:
Societate civila

Termen limita:
27.04.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
5.000 - 15.000 euro
PNRR - Componenta 11, Investitia I7 - Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme Accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

Activitati:
 • Managementul proiectului
 • Dezvoltarea de conținut digital
 • Instruirea personalului pentru a obține abilități digitale pentru editare și/sau postproducție pentru produse digitale
Domeniu:
Cultura

Termen limita:
23.03.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Maximum 100.000 euro
Programului de Cooperare Teritorială Europeană, URBACT IV Integrează în activitățile sale prioritățile transversale ale UE în materie de politici digitale, ecologice și de egalitate de gen.

Activitati:

Pe parcursul a 2,5 ani, partenerii din rețelele aprobate vor învăța și vor face schimburi pe o temă specifică, vor experimenta soluții și vor coproiecta strategii integrate pentru a face față provocărilor la nivel local.

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
31.03.2023

Contributie:
Neprecizata

Valoare:
Maximum 850.000 euro pentru fiecare retea

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro