Programe de finantare

Filtreaza programe:

PNRR - Componenta C7, Investiția de finanțare I.19 - Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente Încurajarea și sprijinirea formării și certificării competențelor digitale avansate ai angajaților IMMurilor.

Activitati:

Activitatea 1: Prezentare curriculă/e, design-ul de curs pentru îmbunătățirea gradului de cunoștințe/ competențe /aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-uri exclusiv în contextul sprijinului transformării digitale a IMM-urilor

Activitatea 2: Furnizarea de programe de formare profesională

Activitatea 3: Evaluarea competențelor profesionale

 

 

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
29.12.2023

Contributie:
Neprecizata

Valoare:
Maximum 17.000 euro
PNRR - Componenta 7 - Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice. Dezvoltarea unui cadru sistemic de guvernanță a datelor pentru a aborda calitatea datelor și schimbul eficient al acestora în cadrul diferitelor instituții administrative, unități sanitare, furnizori de servicii, pacienți.

Activitati:

Apelul de proiecte include achiziționarea și instalarea echipamentelor necesare (echipamente IT, echipamente pentru comunicații și echipamente conexe, inclusiv licențe), migrarea de date către noi sisteme și infrastructuri, dezvoltarea de aplicații informatice aferente și instruirea personalului medical.

Un proiect poate conține următoarele componente:

 • Componenta 1: Îmbunătățirea rețelelor de comunicații
 • Componenta 2: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilității
 • Componenta 3: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității
Domeniu:
Sanatate

Termen limita:
25.08.2023

Contributie:
nespecificata

Valoare:
250.000 - 1.000.000 euro
Programul național multianual INVESTALIM Dezvoltarea și modernizarea industriei alimentare, având ca obiectiv susținerea financiară în vederea stimulării producției interne de bunuri alimentare.

Activitati:

Achiziționarea de active pentru înființarea de unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea
producţiei prin fabricarea unor produse noi, în diferite domenii:
• Prelucrarea și conservarea cărnii
• Industria peștelui
• Industria cartofilor
• Domeniul sucurilor din fructe și legume
• Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
• Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
• Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
• Fabricarea produselor de morărit
• Fabricarea pâinii
• Fabricarea zahărului
• Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă și a animalelor de companie

 

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2026

Contributie:
Minimum 25%

Valoare:
250.000 euro
Programul EUROPA CREATIVA Laboratorul de inovare creativă va stimula actorii din diferite sectoare culturale și creative, inclusiv din domeniul audiovizualului, să conceapă și să testeze soluții inovatoare pentru provocări cheie, cu un potențial impact pozitiv pe termen lung asupra mai multor sectoare culturale și creative.

Activitati:
 • InnovLab sprijină proiectarea, dezvoltarea și/sau răspândirea de instrumente, modele sau soluții inovatoare aplicabile în sectorul audiovizual și în alte sectoare culturale și creative
 • Sprijinirea competitivității, a procesului de ecologizare, a cooperării, a circulației, a vizibilității, a disponibilității, a diversității și/sau a audienței în toate sectoarele
 • Activități cu potențial ridicat de reproducere în sectorul audiovizual și în alte sectoare culturale și creative
Domeniu:
Cultura

Termen limita:
20.04.2024

Contributie:
Neprecizata

Valoare:
Variabila
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 - RO-CULTURA Apelul pentru inițiative bilaterale Întărirea cooperării bilaterale între artiști din România și Statele Donatoare, (1-4 săptămâni) în România sau unul dintre Statele Donatoare.

Activitati:

Activități eligibile:

Colaborarea artiștilor la o nouă creație artistică într-un spațiu de cooperare stabilit de comun acord

Domeniile artistice eligibile

 • arte performative
 • arte vizuale
 • muzică
 • literatură
 • abordări interdisciplinare
Domeniu:
Cultura

Termen limita:
30.09.2023

Contributie:
0%

Valoare:
In functie de perioada si de locul deplasarii
Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri COSME Sprijinirea IMM-urilor în facilitarea accesului la finanțare, sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe, crearea unui mediu favorabil competitivității, promovarea culturii antreprenoriale.

Activitati:

• Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar
• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere
• Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre legislatia sau programele UE
• Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru pentru afaceri
• Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din Europa.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul ERASMUS+ 2023 Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active.

Activitati:
 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
 • Parteneriate de cooperare
 • Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
 • Centre de excelență profesională
 • Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
 • Alianțe pentru inovare
 • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
 • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
 • Evenimente sportive europene non-profit
 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Tineretul european împreună
 1. Acțiunile Jean Monnet:
 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării
Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
01.01.0001

Contributie:
Neprecizata

Valoare:
Variabila
Programul EUROPA CREATIVA - Subprogramul Cultura 2014-2020 Prin intermediul acestei componente de finanțare se încurajează cooperarea transnațională între organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii de artă, institute și centre culturale, companii din sfera businessului creativ, autorități publice etc. din cele 41 de țări participante la program. Tipuri de proiecte:  Categoria I. Proiecte de mai mică amploare: implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni  Categoria II. Proiecte de mai mare amploare: implică operatori din min. 6 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni

Activitati:

A. promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea circulației transnaționale a creațiilor acestora

B. dezvoltarea publicului: noi modalități de interacțiune cu un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin atragerea de noi categorii; implicarea activă a publicului în activități; expunerea publicului la creații artistice și culturale din alte spații europene

C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de competențe și internaționalizarea carierelor, cu scopul de a facilita accesul la oportunități profesionale și de a crea condițiile necesare pentru networking la nivel internațional și circulația transnațională a operelor.

D. dialogul intercultural și integrarea socială a migranților și a refugiaților: vizează facilitarea integrării refugiaților în mediul european, consolidarea înțelegerii culturale reciproce și promovarea dialogului intercultural și interreligios, a toleranței și a respectului pentru alte culturi.

E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural 2018.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
27.11.2023

Contributie:
Minimum 40% / 50%

Valoare:
Maximum 200.000 / 2.000.000 Euro
Programul INNOVATION Sprijină invenții, susținerea activităților la export ale IMM (stimulare exporturilor româneşti, susţinere tranzacţii internaţionale şi investiţii româneşti în străinătate), stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice în complementaritate cu HG 807/2014.

Activitati:
 • stimularea exporturilor româneşti
 • susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate
 • stimularea comertului on-line și a digitalizarii
 • retehnologizarea companiilor locale
 • achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme
 • obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari
Programul GARANT CONSTRUCT Acordare garanții guvernamentale până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, pentru firme implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

Activitati:
 • achiziție echipamente/utilaje de construcții, logistică industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții
 • construcție/achiziție/amenajare hale pentru uz propriu, demarare activități noi în sectorul construcții
 • achiziți echipamente, softuri, consultanță pentru transformare digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții
 • achiziție echipamente pentru alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capital de lucru pentru achiziție materiale de construcții, combustibil, energie, plată salarii pentru IMM care derulează contracte în sectorul construcții
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari
Programul RURAL INVEST Garanții guvernamentale IMM-urilor care localizează producția în mediul rural și urban mic pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone,

Activitati:
 • achiziție terenuri agricole/achiziție părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare
 • dotare/retehnologizare și automatizare
 • aliniere la obiective de mediu care să genereze eficiență și independență energetică
 • refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru
 • adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale
 • agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură
Domeniu:
Agricultură

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari
Programul IMM PROD Acordare de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri.

Activitati:
 • achiziție de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție
 • achiziție/amenajare terenuri și achiziție/construcție hale destinate producției
 • achiziție echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare
 • achiziție echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție
Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 10%

Valoare:
Bugetul este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari
Programul CERV - Apel pentru promovarea implicării și participării cetățenilor Promovarea participării și a contribuției cetățenilor și a asociațiilor reprezentative la viața democratică și civică a Uniunii prin cunoașterea și schimbul public de opinii în toate domeniile privind acțiunea Uniunii.

Activitati:

Solicitanți eligibili:
Solicitanții (solicitanții principali - coordonatori, co-solicitanții și entitățile afiliate):
• Solicitanți principali (Coordonatorul) - persoane juridice private fără scop lucrativ sau universități publice
• Co-solicitanți - entități juridice non-profit (organisme publice/private) sau o organizație internațională
• Să fie stabilite în mod oficial într-una dintre țările eligibile:
- statele membre ale UE [inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM)].
- țări din afara UE: țări asociate la programul CERV sau țări care sunt în curs de negociere pentru un acordde asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului

Activități eligibile:
• promovarea angajamentului societății prin dezbateri, campanii, acțiuni de sensibilizare, conferințe, ateliere de lucru etc. pe teme relevante pentru prioritățile apelului și asigurarea unei legături cu agenda politică europeană și cu procesul de elaborare a politicilor
• colectarea opiniilor indivizilor printr-o abordare ascendentă (inclusiv prin utilizarea rețelelor sociale, a webinarilor etc.) și a cunoștințelor mediatice
• promovarea schimburilor între cetățenii UE pe teme legate de UE pentru a favoriza o mai bună înțelegere a diferitelor perspective
• identificarea de posibile soluții și recomandări care să fie înaintate autorităților politice locale relevante și factorilor de decizie

Domeniu:
Societate civila

Termen limita:
05.09.2023

Contributie:
0%

Valoare:
Minimum 75.000 euro
Schema de ajutor de stat - Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si Internationala Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in atragerea finantarii externe pentru cercetare, consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale, participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP) etc; reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene si internationale de cercetare; cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

Activitati:

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare: cercetare fundamentala; cercetare industriala; dezvoltare experimentala; studii de fezabilitate; activitati de inovare.

Tipuri de proiecte finantate: Proiecte demonstrative, integrate, inovative; Proiecte CD si suport specifice; Proiecte suport specifice.

Domeniu:
Cercetare

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
7,5 - 40 milioane euro, in functie de situatie
PNRR - Componenta 13, INVESTIȚIA 2 - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi – Runda a doua Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate.

Activitati:

• Informare și consiliere
• Dezvoltarea abilităților pentru viață independentă
• Abilitare și reabilitare
• Integrare socială
• Pregătire pentru muncă
• Terapie ocupațională, terapii de recuperare, alte terapii
• Sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată)
• După caz: servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor cu dizabilități
etc.
• Activități culturale și sportive

Domeniu:
Servicii sociale

Termen limita:
31.08.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Schema de ajutor de minimis - Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor Sprijinirea operatorilor economici în vederea realizării de lucrări pregătitoare necesare investiţiilor.

Activitati:

Beneficiari eligibili:
Operatori economici autorizați să desfășoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri
CAEN:
• 3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
• 3822 - tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
• 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate
• 3831 - demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
• 3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase
• 3812 - colectarea deşeurilor periculoase

Activități eligibile:
Proiectare, studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic și alte documentații tehnico-economice, plata arhitecților, a inginerilor, asistență tehnică (inclusiv plata consultanților, dar exceptând organizarea procedurilor de achiziție) și organizare de șantier, taxe legale pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare, informare și publicitate.

Domeniu:
Mediu

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Neprecizata

Valoare:
Variabila
Subprogramul AGRO IMM INVEST Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, de către instituţiile de credit.

Activitati:

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii. Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat de Program.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
225.000 - 1.800.000 euro, in functie de domeniul de activitate
IMM INVEST ROMANIA Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit.

Activitati:

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei;

b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
Apel de programe culturale – sesiunea 2021-2023 Acordarea de finanţări nerambursabile pentru programe culturale derulate în perioada 2021-2023.

Activitati:

Domeniile pentru care se acordă finanțare: arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și noile medii, educație prin cultură, intervenție culturală, patrimoniu cultural material, patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii scrise, proiecte cu caracter repetitiv.

Prioritățile programelor multianuale:
• Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducţie;
• Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
• Promovarea diversităţii și a toleranţei;
• Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură; Dezvoltarea și diversificarea publicului.

Ofertele culturale vor putea fi completate în formularul online începând cu 1 martie ora 14:00.
Termenul limită va fi comunicat ulterior.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
01.01.0001

Contributie:
25%

Valoare:
150.000 - 200.000 lei
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - HG nr. 332/2014 Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

Activitati:

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
• locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
• locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai
târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia;
• fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a
fost ocupat prima dată.

Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie considerate investiţii iniţiale;
b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri.

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.
Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 26,25 milioane euro - Ilfov / 7,5 milioane euro - Bucuresti
Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice - Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale - Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film - Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe - Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori - Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.

Activitati:

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/ sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 10% cu condiţia ca producția să promoveze o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state.

Domeniu:
Cultura

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
Minimum 55%

Valoare:
Neprecizat
Programul național de construcții de interes public sau social Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.

Activitati:

Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.

1. Subprogramul ”Săli de sport”
2. Subprogramul ”Bazine de înot”
3. Subprogramul ”Complexuri sportive”
4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”
5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”
6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”
7. Subprogramul ”Unități sanitare”
8. Subprogramul ”Săli de cinema”
9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”
10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”
13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Domeniu:


Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
0%

Valoare:
H2020-INNOSUP- 03-07-08-2017 Proiectul încurajează utilizarea tehnologiilor avansate de fabricație de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pentru a-și îmbunătăți procesele de producție pentru utilizarea eficientă a resurselor și a energiei. Cooperarea transfrontalieră cu două centre tehnologice internaționale KET specializate în producția ecologică.

Activitati:

• dezvoltarea ne noi procese de producție;
• îmbunătățirea produselor existente prin reducerea costurilor de producție;
• îmbunătățirea produselor existente prin reducerea dependenței de materii prime;
• îmbunătățirea producției prin reducerea consumului de energie;
• diminuarea impactului negativ asupra mediului prin reducerea producerii de deșeuri.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Maximum 50.000 euro
Orizont 2020 – Future and Emerging Technologies (FET Open) Programul sprijină colaborarea interdisciplinară și inovarea în domeniul cercetării științifice și tehnologice vizionare și cu grad ridicat de risc, aflate în stadii incipiente.

Activitati:

Viziune radicală: proiectul trebuie să abordeze o viziune clară și radicală, permisă de un nou concept tehnologic care se adresează unor paradigme actuale.
Tehnologie radicală: proiectul trebuie să vizeze o noutate și un progres ambițios în domeniul științei și tehnologiei.
Cercetare interdisciplinară ambițioasă pentru realizarea unui progres tehnologic care să deschidă noi domenii de investigație.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Maximum 3.000.000 euro/ beneficiar
Orizont 2020 – Fast Track to Innovation (FTI) Programul își propune să reducă timpul parcurs de la punerea în practică a ideii până la lansarea produselor/ serviciilor pe piață; să stimuleze inovarea în rândul mediului privat și să încurajeze abordările transdiscipilnare și intersectoriale ce au în vedere dezvoltarea de noi tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri. Propunerile de finanțare trebuie depuse de consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau țări asociate Orizont 2020 (minim de 2 parteneri din industrie într-un consorțiu de 3 sau 4; sau minim 3 parteneri din industrie într-un consorțiu de 5). Se va aloca cel puțin 60% din bugetul global partenerului (partenerilor) consorțiului cu specific industrie.

Activitati:

Apelul vizează tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri relativ mature, de ultimă generație, care au nevoie de o dezvoltare finală pentru a putea forma o nouă piață și să se realizeze o extindere mai largă.

Acțiunile FTI sunt încurajate să fie interdisciplinare, trecând prin diferite sectoare și tehnologii, acțiuni care susțin concepte inovatoare care au potențialul de a perturba sau de a crea noi piețe sunt în particular finanțate.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30% pentru entități cu profit / 0% pentru entități nonprofit

Valoare:
Maximum 3 milioane euro/ beneficiar
Orizont 2020 – Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 2 Susținerea IMM-uri sau a grupurilor de IMM-uri inovatoare cu ambiții de internaționalizare.

Activitati:

Apelul sprijină dezvoltarea conceptul de afaceri într-un produs, serviciu sau proces gata de piață, aliniat la strategia de creștere a companiei.
Activitățile eligibile pot include: procese, prototipuri, validări, demonstrații și testare în condiții din lumea reală și replicarea pieței.

Domeniu:
Competitivitate

Termen limita:
31.12.2023

Contributie:
30%

Valoare:
Minimum 500.000 euro – Maximum 2,5 milioane euro / beneficiar
PNRR - Componenta 13, Investitia 2 - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate

Activitati:

• Informare și consiliere
• Dezvoltarea abilităților pentru viață independentă
• Abilitare și reabilitare
• Integrare socială
• Pregătire pentru muncă
• Terapie ocupațională, terapii de recuperare, alte terapii
• Sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată)
• După caz: servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor cu dizabilități
etc.
• Activități culturale și sportive

Domeniu:
Servicii sociale

Termen limita:
31.08.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
Variabila
Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 - Prioritate: P06. Servicii de suport pentru persoane vârstnice - Apel "Comunitati de seniori" Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

Activitati:
 • Construcția de locuințe sociale
 • Reabilitarea, modernizarea de locuințe sociale
 • Construcția de centre de zi pentru persoane vârstnice
 • Furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu
Domeniu:
Servicii sociale

Termen limita:
11.12.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
201.000 - 1,62 milioane euro, în funcție de tipul de proiect.
PNRR - Componenta 15, Investiția 17 - Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului Dezvoltarea rezilienței campusurilor universitare, prin asigurarea dimensiunii sociale/incluzive a învățământului superior printr-o infrastructură universitară adecvată

Activitati:

Construcția de noi spații de cazare, de cantină, de recreere și lectură din campusurile universitare
Cel puțin 40% din numărul locurilor din cantine, din spațiile de recreere și din numărul locurilor de cazare construite vor fi rezervate pentru studenții din medii defavorizate.

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
20.09.2023

Contributie:
Neprecizata

Valoare:
Maximum 8.000.000 Euro
PNRR - Componenta 6, Investiția I.2, sub-măsura 2.2 - Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză

Activitati:

• Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi, inclusiv extinderea de capacități de producție a hidrogenului verde
• Capacitatea de stocare

Domeniu:
Energie

Termen limita:
08.09.2023

Contributie:
0%

Valoare:
Maximum 50.000.000 Euro
Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P09 - Ține pasul! Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității. Solicitanți eligibili: • Furnizori de FPC publici și privați, autorizați • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională, autorizați Parteneri eligibili: • Furnizori de FPC publici și privați, autorizați • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională, autorizați

Activitati:

• Campanii de conștientizare a angajaților și angajatorilor privind importanța participării la FPC
• Consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la programele de FPC, inclusiv în legătură directă cu dezvoltarea carierei și apariției de noi competențe pe piața muncii
• Programe de formare profesională pentru angajați, inclusiv persoane care ocupă poziții de management
• Acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de transfer de bune practici

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
27.11.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
201.000 - 1.000.000 euro
Programul Educație și Ocupare 2021 -2027 - Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)

Activitati:

• Realizarea analizei de nevoi și elaborarea Cererii de finanțare
• Realizarea de analize cu privire la tendințele manifestate la nivel național, sectorial în legătură cu aspecte
precum: evoluții economice, condiții de muncă, organizarea muncii, necesar de formare, negocieri colective
etc.
• Dezvoltarea și furnizarea de servicii și asigurarea de resurse pentru membri
• Derularea de programe de formare în vederea creșterii calității reprezentării de către partenerii sociali
• Alte măsuri de sprijin pentru consolidarea partenerilor sociali

Beneficiari eligibili:
• Confederații sindicale și patronale reprezentative la nivel național inclusiv structuri teritoriale ale confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, cu personalitate juridică proprie
Parteneri eligibili:
• Confederații sindicale și patronale reprezentative la nivel național
• Structuri teritoriale ale confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, cu personalitate juridică proprie
• Federații sindicale/sindicate reprezentative la nivel sectorial sau federații sindicale/sindicate nereprezentative la nivel sectorial dar afiliate la o confederație sindicală reprezentativa la nivel național
• Federații patronale/patronate reprezentative la nivel sectorial sau federații patronale/patronate nereprezentative la nivel sectorial dar afiliate la o confederație patronală reprezentativa la nivel național

Domeniu:
Educaţie

Termen limita:
02.10.2023

Contributie:
Variabila

Valoare:
2.500.000 - 7.500.000 euro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro