Constituirea Comitetului Regional pentru Inovare Bucureşti-Ilfov


În vederea pregătirii viitoarei perioade de programare Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov elaborează Strategia Regională de Specializare Inteligentă (SSIR BI) reprezentând condiţie favorizantă pentru accesarea fondurilor UE. Succesul acestei strategii depinde de existenţa unui efort colectiv, respectiv de implicarea actorilor relevanţi în plan regional: autorităţi publice locale, mediu academic, de afaceri şi societatea civilă (cvadruplu helix).

Astfel, în baza Memorandumului Ministerului Fondurilor Europene, aprobat de Guvernul României, şi a şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională din mai 2019 au fost demarate procedurile de constituire a Comitetului Regional pentru Inovare Bucureşti-Ilfov (CRI BI) a cărui principale atribuţii sunt: avizarea obiectivelor şi a metodologiei de elaborare a Strategiei şi formularea de recomandări în acest sens, monitorizarea stadiului elaborării şi aprobarea Strategiei de Specializare Inteligentă.

ADR BI a identificat o serie de entităţi aparţinând cvadruplul helix considerate a fi relevante pentru asigurarea de sprijin instituţional in elaborarea SSIR BI . In acest context, supunem spre CONSULTARE lista instituțiilor nominalizate spre a face parte din CRI BI şi lansăm solicitarea DEPUNERII CANDIDATURILOR în vederea definitivării CRI BI (maxim 21 membri).

Mai multe detalii

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro