Consultare lista instituții nominalizate si solicitare depunere candidaturi


În vederea pregătirii viitoarei perioade de programare Agenţia pentru Dezvoltare Regională BucureştiIlfov elaborează Strategia Regională de Specializare Inteligentă (SSIR BI) reprezentând condiţie favorizantă pentru accesarea fondurilor UE. Succesul acestei strategii depinde de existenţa unui efort colectiv, respectiv de implicarea actorilor relevanţi în plan regional: autorităţi publice locale, mediu academic, de afaceri şi societatea civilă (cvadruplu helix).

Astfel, în baza Memorandumului Ministerului Fondurilor Europene, aprobat de Guvernul României, şi a şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională din mai 2019 au fost demarate procedurile de constituire a Comitetului Regional pentru Inovare Bucureşti-Ilfov (CRI BI) a cărui principale atribuţii sunt: avizarea obiectivelor şi a metodologiei de elaborare a Strategiei şi formularea de recomandări în acest sens, monitorizarea stadiului elaborării şi aprobarea Strategiei de Specializare Inteligentă.

ADR BI a identificat o serie de entităţi aparţinând cvadruplul helix considerate a fi relevante pentru asigurarea de sprijin instituţional in elaborarea SSIR BI . In acest context, supunem spre CONSULTARE lista instituțiilor nominalizate spre a face parte din CRI BI:

AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE
 Primaria Municipiului Bucureşti
 Consiliul Judeţean Ilfov
MEDIUL ECONOMIC
 Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR)
 Consiliul Naţional al IMM-urilor din România (CNIPMMR)
 Asociaţia Băncilor din România
 Măgurele High Tech Cluster – MHTC
 Bitdefender
 SC IPA SA - Societate Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare
MEDIUL ACADEMIC
 Universitatea Politehnică din Bucureşti
 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
SECTORUL CDI
 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH)
 Parcul ştiinţific şi tehnologic de micro- şi nanotehnologii MINATECH - RO
 Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate – CTT AVANMAT 

NOTA: Propunerile dumneavoastră în legătură cu lista nominalizărilor pentru CRI BI împreună cu justificarea acestora pot fi transmise la adresa de email: mihaela.radulescu@adrbi.ro până la data de 20.07.2019.

De asemenea, lansăm solicitarea DEPUNERII CANDIDATURILOR în vederea definitivării CRI BI (maxim 21 membri)
Întreprinderile, autorităţile publice locale, reprezentanţii societaţii civile sau ai sectorului CDI care doresc să se implice în procesul RIS 3 sunt invitate să nominalizeze un membru titular şi un membru supleant în măsura în care îndeplinesc urmatoarele criterii (diferenţiat în funcţie de tipul instituţiei):

 Criterii pentru reprezentanţii societăţii civile:
- Entitatea să activeze de minim 5 ani într-unul dintre urmatoarele domenii:
1. Schimbări demografice, bunăstare, sănătate şi securitate alimentară
2. Mediu, climă şi energie
- Entitatea a implementat prin intermediul reţelei de parteneri/voluntari proiecte care vizează obiectivele mai sus menţionate.

 Criterii pentru mediului antreprenorial:
- În cadrul întreprinderii activează un centru de cercetare/dezvoltare/inovare/transfer tehnologic etc.
- Întreprinderea este înscrisă într-un cluster/incubator de afaceri/parc ştiinţific sau este parte a unui proiect/parteneriat la nivel regional, naţional sau internaţional în domeniul cercetarii/dezvoltării/inovarii.
- Mai mult de 5% din cifra de afaceri a întreprinderii este alocată activităților de cercetare/dezvoltare/inovare.
- În ultimii 5 ani compania a introdus bunuri/servicii/metode de prelucrare sau de producere de bunuri sau servicii/metode logistice de furnizare şi de livrare noi sau semnificativ îmbunătăţite.
- Întreprinderea deţine capital majoritar autohton.

 Criterii pentru instituţii care activează în domeniul CDI (universităţi/centre de cercetare/ parcuri ştiinţifice, tehnologice şi industriale/clustere/incubatoare de afaceri):
- Entitatea, respectiv unul dintre partenerii entităţii desfăşoară activităţi de cercetare/dezvoltare/inovare materializate prin obţinerea de patente şi/sau brevete.
- Instituţia desfăşoară activităţi de promovare și diseminare a rezultatelor cercetărilor.
- Entitatea, respectiv unul dintre partenerii entităţii a desfăşurat/a fost parte a unui proiect de cercetare/dezvoltare/inovare la nivel regional, naţional sau internaţional.

Suplimentar persoanele care îşi depun candidatura trebuie să îndeplinească urmatoarele cerinţe:
- Studii superioare de lunga durată (licenţă, master şi/sau doctorat).
- Minim 3 ani experienţă în cadrul instituţiei pe care o reprezintă.
- Implicarea activă în activităţile de cercetare/dezvoltare/inovare/transfer tehnologic desfăşurate de instituţie.

NOTA: Dosarul candidatului va cuprinde: CV (în format Europass) şi o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului/organului de conducere al instituţiei de apartenenţă din care să reiasă îndeplinirea criteriilor de către instituţie şi candidaţi (membrul titular şi membrul supleant). Acestea vor putea fi trimise până la data de 20.07.2019 la adresa de email mihaela.radulescu@adrbi.ro

Rezultatele analizei documentelor depuse se va face pana cel tarziu 1.08.2019

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro