Constituire Comitet Regional de Inovare


Agenţia pentru Dezvoltare Regională BucureştiI-lfov a constituit Comitetul Regional de Inovare București-Ilfov (CRI BI) ca parte a procesului de elaborare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă. Formarea CRI BI a presupus într-o primă instanță selectarea actorilor relevanţi în plan regional astfel încât să se asigure reprezentativitatea cvadruplului helix (autorităţi publice locale, mediu academic, de afaceri şi societatea civilă). Ulterior lista a fost publicarea spre consultare în vederea colectării de propuneri și de noi candidaturi.

Membrii Comitetului Regional de Inovare București-Ilfov (CRI BI) sunt:

 1. Primaria Municipiului Bucureşti
 2. Consiliul Judeţean Ilfov
 3. Asociaţia Băncilor din România
 4. Universitatea Politehnică din Bucureşti
 5. Universitatea de Arhitectura şi Urbanism „Ion Mincu”
 6. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH)
 7. Asociația Clusterelor (CLUSTERO)
 8. Parcul ştiinţific şi tehnologic de micro- şi nanotehnologii MINATECH –RO
 9. INMR pentru Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate – CTT AVANMAT
 10. Asociația Start Inovare
 11. Asociația Food4Life
 12. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București
 13. Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică – INOE 2000
 14. Clusterul Romanian Textile Concept
 15. APTE – ELINCLUS (Asociația pentru Promovarea Tehnologiei Electronice)
 16. ARIES – Asociația Română pentru Industia Electronică și Software
 17. Cluster MECHATREC
 18. Primăria Sectorului 2 al Municipiului București
 19. RoHealth - Clusterul pentru sănătate și bioeconomie
 20. Universitatea din București - Institutul de Cercetare al Universității din București
 21. Tech Ventures
 22. Impact Hub

Principale atribuţii ale Comitetului Regional de Inovare se referă la avizarea obiectivelor şi a metodologiei de elaborare a Strategiei, la monitorizarea stadiului de elaborare a Strategiei şi propunerea de îmbunătăţiri, la asigurarea de sprijin instituţional și de reprezentare la nivel înalt a întregului a proces, precum și la avizarea propunerilor privind lista organizaţiilor şi instituţiilor care fac parte, prin reprezentanţi, din Grupurile Tematice Regionale (Grupurile de lucru).

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro