Analiza RIS 3


NOU !!! Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Bucureşti Ilfov – Analiza potenţialului -  Decembrie 2019

A fost publicată prima variantă de lucru a analizei potenţialului economic, de cercetare şi de inovare a Strategiei  de Specializare Inteligentă a Regiunii Bucureşti-Ilfov (RIS3 BI).

Aceasta a fost elaborată în baza Metodologiei RIS3 realizate de Comisia Europeană şi a Memorandumului din martie 2019, aprobat de Guvernul Romaniei privind măsurile necesare îndeplinirii condiţiei favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă.

Pornind de la avantajele competitive și potențialul existent în regiune au fost identificate următoarele domenii prioritare sprijinite prin RIS BI: tehnologia informației și comunicațiilor; industrii creative – noi tehnologii și cross-inovare în media digitală, vizualizare și gaming; electronică și optoelectronică; noi materiale și manufactură inteligentă; industrie alimentară și siguranță alimentară, domenii care sunt testate în cadrul atelierelor de dezvoltare antreprenorială.

Documentul  de lucru poate fi consultat mai jos:

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Bucureşti Ilfov – Analiza potenţialului

*********

In scopul elaborarii Strategiei de Specializare Inteligenta (RIS 3 BI), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, prin intalnirea de lucru cu reprezentantii Joint Research Centre - Commision’s science and knowledge service (JRC) din data de 29 ianuarie 2019 si activitatile de colectare a datelor cantitative si calitative necesare analizei potentialului regional, demareaza un proces participativ. Astfel, au fost colectate date statistice disponibile la nivel regional si au fost elaborate chestionare specifice dedicate autoritatilor publice locale, mediului academic, mediului de afaceri cat si societatii civile.

     

Urmeaza ca analiza potentialului inovativ regional, conturata pe baza datelor cantitative si calitative, sa fie dezbatuta si definitivata prin intermediul interviurilor, focus grupurilor si atelierelor de "descoperire antreprenoriala" cu reprezentanti ai "cvadruplului helix" (autoritatile publice locale, mediul academic, mediul de afaceri si societatea civila). In cadrul procesului de "descoperire antreprenoriala" se vor identifica specializările de cunoștințe care se potrivesc cel mai bine cu potențialul regional de inovare, în conformitate cu resursele și capacitățile din regiune.

Conform Ghidului pentru Strategiile de Cercetare şi Inovare pentru Specializare Inteligentă S3, publicat în mai 2012 de către Directoratul General Politică Generală, etapele ce vor fi parcurse pentru elaborarea RIS3 BI:
a. colectarea informatiilor economice privind contextul regional si potentialul de inovare si conturarea profilului regional, inclusiv elaborare fise sectoriale pentru domenii de activitate industriala relevante la nivel regional
b. analiza interpretarea datelor si intocmirea analizei critice SWOT regionale
c. definirea si implementarea mecanismului de selectare a domeniilor de specializare inteligenta
d. definirea viziunii globale privind viitorul regiunii, identificarea prioritatilor de interventie pentru specializarea inteligenta
e. corelarea domeniilor de specializare regionale cu provocarile societale (definire structura matriceala domenii de specializare regionale) si cu domeniile incluse in documentele strategice Europene, nationale si regionale
f. definirea mixului de interventie pentru specializare inteligenta la nivel regional (planul de actiune) g. definirea mecanismului de guvernare, monitorizare si evaluare
h. definirea portofoliului regional de proiecte prioritare.

In acest context, rugam actorii regionali relevanti (reprezentanti ai cvadruplului helix) sa completeze chestionarul specific:
- Intreprinderi din regiune ( SRL/SA)
- Autoritati publice locale
- Universitati, instituții/organisme/centre de cercetare publice, instituții/organisme/centre de cercetare private, parcuri științifice și tehnologice, parcuri industriale, entitati de transfer tehnologic, clustere
- Camere de Comert si Industrie, ONG-uri, federatii si asociatii profesionale, patronat, UGIR etc.

     

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro