Prezentarea proiectului


Rețeaua europeană Enterprise Europe Network, prezentă în regiunile de dezvoltare București–Ilfov și Sud Muntenia din anul 2008, își continua și extinde activitatea în perioada 2022-2025, prin proiectul „Promoting SMEs through Enterprise Europe Network” (PROSME). Enterprise Europe Network este cea mai amplă rețea din lume pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii cu ambiții internaționale.

Finanțat în cadrul Programului privind Piața Unică, proiectul PROSME sprijină tranziția întreprinderilor către afaceri mai sustenabile față de mediu și din punct de vedere social și economic, în condițiile susținerii inovării digitale și creșterii rezilienței. Serviciile PROSME oferă întreprinderilor un cadru pentru adoptarea acestor noi modele de afaceri, incluzând:

  • consiliere pe teme de sustenabilitate, inovare, digitalizare sau pentru accesarea programelor europene de finanțare, inclusiv pentru cercetare-dezvoltare și inovare;
  • asistență pentru identificarea de parteneri europeni și internaționali de afaceri sau proiecte de dezvoltare;
  • activități de instruire și informare;
  • sprijinirea IMM în exprimarea opiniilor în cadrul procesului de elaborare a politicilor europene.

Proiectul este propus de un consorțiu format din 14 organizații, coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, prin Biroul de Asistență și Sprijin pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.  

Pentru informații suplimentare despre proiect, puteți să ne contactați la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, Str. Mihai Eminescu nr. 163, parter, sector 2, București, la telefon +40 21 3159659 sau la imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro