Finantare Horizon Europe pentru solutii circulare integrate in domeniul cladirilor si constructiilor


Planul de Acțiune pentru Economia Circulară 2020 afirmă că „mediul construit are un impact semnificativ asupra multor sectoare ale economiei, asupra locurilor de muncă locale și asupra calității vieții. Sectorul are nevoie de cantități mari de resurse materiale și consumă aproximativ 50% din resursele primare extrase. Sectorul construcțiilor este responsabil pentru peste 35% din producția totală a deșeurilor din UE. Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) rezultate din extracția materialelor, fabricarea materialelor pentru construcții, construcția și renovarea clădirilor sunt estimate la 5-12% din totalul emisiilor naționale de GES. O eficiență materială mai mare ar putea reduce cu 80% aceste emisii.”

Propunerile de proiecte ar trebui să demonstreze la scară largă și să implementeze soluții circulare inovatoare, neutre din punct de vedere climatic, care să prevină generarea de deșeuri, să extindă durata de viață și să îmbunătățească performanțele ciclului de viață al clădirilor și al componentelor acestora, dar, de asemenea, să îmbunătățească calitatea și încrederea în materialele reutilizate și reciclate. Proiectele vor viza materialele, produsele, echipamentele și sistemele în ce privește aprovizionarea, proiectarea, capacitatea de ameliorare a acestora, durabilitatea, eficiența materialelor, demontarea, reciclarea etc. Capacitatea de demontare si de construcție trebuie să fie integrată încă din etapa de design, odată cu adoptarea principiilor economiei circulare,  pentru  reducerea cantității de deșeuri din construcții și demolări. Ca parte a digitalizării globale a ecosistemului construcțiilor, proiectele ar trebui să utilizeze instrumente digitale, cum ar fi Modelarea informațiilor despre clădiri (Building Information Modelling - BIM) sau Digital Twin, care sunt cheia trasabilității și circularității, fiind valoroase și în etapa de deconstrucție. Reciclarea adecvată a materialelor de construcție, identificarea materialelor reziduale, sortarea și soluțiile de decontaminare ar trebui luate în considerare pentru a îmbunătăți logistica, procesarea și modernizarea materialelor.

Proiectele ar trebui să urmărească consolidarea piețelor secundare ale materialelor de constructii, de preferință locale sau regionale. Toate soluțiile propuse se vor baza pe abordarea ciclului de viață, iar propunerile ar trebui să integreze evaluarea ciclului de viață prin metoda amprentei de mediu a produsului (PEF) a Comisiei Europene și metode relevante de estimare a costurilor. De asemenea, proiectele ar trebui să propună, să testeze și să demonstreze noi modele de afaceri, precum și să dezvolte materiale de instruire pentru a dota lucrătorii din acest grup profesional cu abilitățile necesare implementării noilor tehnologii.

Dezvoltarea proiectelor este prevăzută în două etape – o primă etapă cu termen pe data de 15 februarie 2022, urmată de etapa depunerii proiectelor integrale cu termen pe data de 1 septembrie 2022.

Propunerile de proiecte vor respecta condițiile impuse de documentele generale ale programului Horizon Europe și de cele specifice apelului, disponibile la adresa:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders, Topic ID: HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-01-two-stage.

"Biroul de asistenţă şi sprijin pentru IMM" din cadrul ADRBI vă stă la dispoziţie cu  informaţii suplimentare despre surse de finanţare prin programele Uniunii Ruropene (e-mail: irine.frigioiu@adrbi.ro) şi despre finanţările prin programul "Horizon Europe" (e-mail: cristian.ormindean@adrbi.ro ).

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro