"Doing business" cu tari de pe continentul american


Platforma europeană "LCBA" – Low Carbon Business Action, este un program european care sprijină firmele europene furnizoare de soluții și tehnologii verzi să pătrundă pe piețele a şase  state americane:  Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic și Canada. Platforma facilitează relația directă între firme, în baza înregistrării pe platformă. Etapele includ un proces de calificare cu experții LCBA, participarea la apeluri de expresii de interes și evenimente de matchmaking B2B, urmate de asistență specializată pentru depășirea barierelor de natură tehnică sau financiară în vederea perfectării parteneriatelor de afaceri și derularea contractelor.

Platforma oferă informații de piață pentru cele şase țări și despre sectoarele sprijinite, precum și informații despre evenimentele organizate – cum ar următorul parteneriat „Matchmaking EU-Argentina: decarbonizarea sectorului agricol”, 15-16.02.2022.

Programul poate fi accesat de firme active în domeniul economiei circulare și a tehnologiilor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu un număr mediu de angajați sub 499, deținute majoritar (peste 51%) de entități europene și legal înregistrate în orice stat membru al UE.

LCBA este una din numeroasele inițiative europene pentru implementarea Pactului Verde European.

 

Informații suplimentare:

LCBA America de sud: https://latam.lowcarbonbusinessaction.com/

LCBA Mexic:https://low-carbon-business-action-mexico.converve.io/

LCBA Canada: https://lcbacanada.com/

 

Pentru informații suplimentare și asistență, vă rugăm să contactați Biroul de asistență și sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI: irina.frigioiu@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro