9 iunie 2022 - Un buget european de 13,6 miliarde de euro pentru cercetare & inovare in 2023


Potrivit celei mai recente propuneri a Comisiei Europene, bugetul anual al UE pentru anul 2023 va fi în valoare de 185,6 miliarde EUR. Această sumă va fi completată de granturi cu o valoare estimată la aproximativ 113,9 miliarde EUR în cadrul instrumentului NextGenerationEU. Bugetul UE va continua să mobilizeze investiții semnificative menite să consolideze autonomia strategică a Europei, să stimuleze redresarea economică în curs, să protejeze sustenabilitatea și să creeze locuri de muncă. Comisia va continua să acorde prioritate investițiilor din domeniile ecologic și informatic, răspunzând totodată nevoilor urgente generate de crizele recente și actuale.

Bugetul programului Orizont Europa pentru anul viitor ar trebui să fie în valoare de 12,3 miliarde EUR, la care s-ar adăuga o sumă suplimentară de 1,8 miliarde EUR din fondul de redresare al UE. Ca parte a bugetului de 13,6 miliarde de euro pentru cercetare și inovare, conform propunerii, aproximativ 2,1 miliarde de euro ar fi investite în cercetarea de frontieră prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare, alte 1,6 miliarde de euro ar urma să fie direcționate către start-up-uri și inovatori în cadrul finanțărilor de la Consiliul European pentru Inovare, iar mari proiecte colaborative pentru clustere în domeniul sănătății, digitalizării și cel al climei ar avea un buget de aproximativ 1 miliard EUR fiecare. În plus, fondul de cercetare în domeniul apărării, EDF, ar primi un buget de 626 milioane EUR. Pentru mobilitatea educației în cadrul Erasmus+, Comisia a propus un buget de 3,5 miliarde EUR.

Informații suplimentare:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3473

Pentru detalii privind activitățile și serviciile EEN, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj la imm@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro