9 aprilie 2020 - Innovation Norway a lansat al doilea apel de proiecte „SMEs Growth Romania”


În cadrul programului „IMM-uri Creștere România”, Innovation Norway a lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte cu un buget disponibil de 18.466.666 EUR în cadrul granturilor Norway 2014-2021. Programul sprijină proiectele propuse de întreprinderile românești într-una dintre cele trei domenii principale: Inovația industriei verzi, dezvoltare durabilă și tehnologia informației și comunicațiilor (TIC).

Rezultatul scontat al proiectelor finanțate prin acest apel este o competitivitate crescută pentru întreprinderile românești, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și crearea de locuri de muncă. De asemenea, se estimează că proiectele vor contribui la dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor, proceselor și soluțiilor inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și a proceselor de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Cererile trebuie depuse la Innovation Norway prin intermediul portalului de aplicații electronice. Având în vedere situaţia actuală, termenul de depunere a fost prelungit până la data de 17.09.2020, ora 14.00.

Mai multe informații despre eligibilitatea solicitanților, dimensiunea subvenției și alte condiții de finanțare se găsesc la adresa: https://www.innovasjonnorge.no/smesgrowthromania

Eventualele cereri de clarificări / întrebări cu privire la cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte pot fi trimise la adresa de e-mail a programului: bucharest@innovationnorway.no.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro