8 mai 2023 - Consolidarea cadrului european de protectie a proprietatii intelectuale pentru produsele industriale si artizanale


Un nou cadru de reglementare europeana privind protecția proprietății intelectuale pentru produsele artizanale și industriale care se bazează pe originalitatea și autenticitatea competențelor tradiționale din regiunile lor a primit recent acordul politic provizoriu și va intra în vigoare după aprobarea lui oficială de către Parlamentul European și Consiliu. El va acoperi produse precum sticla, textilele, porțelanul, tacâmurile, ceramica, ceasurile cu cuc, instrumentele muzicale și mobilierul. Exemple de produse care vor putea beneficia de acest nou sistem de protecție a indicațiilor geografice sunt sticla de Murano, tweed-ul Donegal, porțelanul de Limoges, tacâmurile Solingen, cuțitele Albacete, ceramica Boleslawiec etc. Deși astfel de produse beneficiază de o reputație la nivelul UE și uneori la nivel mondial, până în prezent producătorii nu dispuneau de un sistem al UE care să recunoască și să protejeze legătura dintre originea și reputația și calitatea produselor.

Noul regulament al UE privind indicațiile geografice de produse artizanale și industriale va permite producătorilor din UE să își protejeze produsele artizanale și industriale și expertiza tradițională în Europa și în afara acesteia, inclusiv online, propunându-și următoarele obiective:

  • Să instituie o protecție la nivelul UE a indicațiilor geografice de produse artizanale și industriale pentru a-i ajuta pe producători să protejeze și să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra produselor lor în întreaga UE. El va aborda și măsurile de protecție fragmentate și parțiale care există în prezent la nivel național. Noul regulament va facilita, de asemenea, protecția online a indicațiilor geografice artizanale și industriale, precum și acțiunile împotriva produselor contrafăcute, inclusiv a celor vândute online.
  • Să permită o înregistrare simplă și eficientă din punctul de vedere al costurilor a indicațiilor geografice de produse artizanale și industriale, prin instituirea unui proces de depunere a cererilor pe două niveluri. Acest lucru ar necesita ca producătorii să își depună cererile de indicații geografice la autoritățile desemnate ale statelor membre, care vor transmite apoi cererile aprobate către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), spre a fi evaluate și aprobate de către acesta. În cazul statelor membre care nu dispun de o procedură națională de evaluare va exista și o procedură de înregistrare a cererilor direct la EUIPO. Noul regulament va facilita, de asemenea, înregistrarea indicațiilor geografice, în special pentru IMM. De asemenea, noul regulament oferă producătorilor posibilitatea de a declara pe propria răspundere conformitatea produselor lor cu caietele de sarcini ale produselor, ceea ce face ca sistemul să fie mai simplu și mai puțin costisitor.
  • Să permită compatibilitatea deplină cu protecția internațională a indicațiilor geografice, dând producătorilor de indicații geografice artizanale și industriale înregistrate posibilitatea de a-și proteja produsele în toate țările semnatare ale Actului de la Geneva privind denumirile de origine și indicațiile geografice sub tutela Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), la care UE a aderat în noiembrie 2019 și care include indicațiile geografice de produse artizanale și industriale. În același timp, va fi de acum înainte posibil să se protejeze în UE indicațiile geografice corespunzătoare din țări terțe.
  • Să sprijine dezvoltarea regiunilor rurale și a altor regiuni ale Europei, oferind stimulente producătorilor, în special IMM, pentru a investi în noi produse autentice și pentru a crea piețe de nișă. Noul regulament va contribui, de asemenea, la păstrarea competențelor unice care, în caz contrar, ar putea să dispară, în special în regiunile rurale și mai puțin dezvoltate ale Europei. Regiunile ar beneficia de reputația noilor indicații geografice. Acest lucru poate contribui la atragerea turiștilor și la crearea de noi locuri de muncă de înaltă calificare în aceste regiuni, stimulând în același timp redresarea lor economică. 

Informații suplimentare

Propunerea Comisiei pentru un nou regulament al UE privind indicațiile geografice: https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/regulation-geographical-indications-craft-and-industrial-products-documents_en

Intrebări și răspunsuri cu privire la Propunerea Comisiei pentru un nou regulament al UE privind indicațiile geografice: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_22_2407

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM – centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la imm@adrbi.ro.

 

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro