8 aprilie 2020 - Comisia Europeană și Fondul European de Investiții deblochează 8 miliarde EUR pentru finanțarea a 100.000 de întreprinderi mici și mijlocii


Comisia Europeană anunță deblocarea sumei de 1 miliard EUR din Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), ce va servi drept garanție pentru Fondul European de Investiții (FEI), care face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții. Acest lucru va permite FEI să emită garanții speciale pentru a stimula băncile și alți creditori să ofere lichidități pentru cel puțin 100.000 de IMM-uri europene și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie afectate de impactul economic al pandemiei de coronavirus, finanțarea disponibilă fiind estimată la 8 miliarde EUR.

Suma de 1 miliard EUR, deblocată din FEIS în temeiul mecanismului de garantare a împrumuturilor din cadrul programului COSME și prin componenta InnovFin – Garanții pentru IMM-uri din cadrul programului Orizont 2020, permite FEI să ofere garanții în valoare de 2,2 miliarde EUR intermediarilor financiari. Principalele caracteristici ale acestor garanții sunt:

  • un acces simplificat și mai rapid la garanția FEI;
  • o acoperire mai mare a riscurilor – până la 80 % din pierderile potențiale aferente împrumuturilor individuale (spre deosebire de acoperirea-standard de 50 %);
  • un accent mai mare pus asupra împrumuturilor pentru capital circulant în întreaga UE;
  • acordarea unor condiții mai flexibile, inclusiv amânarea, reeșalonarea sau suspendările temporare ale obligației de rambursare a împrumuturilor.

Pentru detalii, accesați: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_569

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro