4 octombrie 2022 - Propuneri de reglementare in materie de raspundere aplicabile produselor si inteligentei artificiale


Comisia Europeană a propus, la sfârșitul lunii septembrie, noi norme privind răspunderea ce vor fi adaptate la era digitală, la economia circulară și la impactul lanțurilor valorice globale.

În primul rând, Comisia propune modernizarea normelor existente privind răspunderea obiectivă a producătorilor pentru produsele cu defecte (de la tehnologia inteligentă la produsele farmaceutice). Normele revizuite vor oferi securitate juridică pentru întreprinderi, astfel încât acestea să poată investi în produse noi și inovatoare, și vor garanta că victimele pot obține despăgubiri echitabile atunci când produsele defecte, inclusiv produsele digitale și recondiționate, cauzează prejudicii.

În al doilea rând, Comisia propune pentru prima dată o armonizare specifică a normelor naționale privind răspunderea pentru inteligența artificială (IA), astfel încât victimele prejudiciilor legate de IA să poată obține mai ușor despăgubiri. În conformitate cu obiectivele Cărții albe privind inteligența artificială și cu propunerea de Lege privind inteligența artificială prezentată de Comisie în 2021, care stabilește un cadru pentru încrederea în IA și excelența în acest domeniu, noile norme vor asigura faptul că victimele unor prejudicii provocate de produse sau servicii IA beneficiază de aceleași standarde de protecție ca în cazul în care prejudiciile ar fi fost provocate în orice alte circumstanțe.

Se revizuiește directiva privind răspunderea pentru produse și se va adecva pentru tranziția verde și cea digitală și pentru lanțurile valorice globale.

Directiva asigură norme echitabile și previzibile atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori, prin:

  • Modernizarea normelor privind răspunderea aplicabile modelelor de afaceri din cadrul economiei circulare: asigurarea faptului că normele privind răspunderea sunt clare și echitabile pentru întreprinderile care realizează modificări substanțiale ale produselor.
  • Modernizarea normelor privind răspunderea pentru produse în era digitală: permiterea despăgubirii daunelor atunci când produse precum roboții, dronele sau sistemele inteligente pentru casă devin nesigure din cauza actualizărilor de software, a IA sau a serviciilor digitale necesare pentru operarea produsului, precum și atunci când producătorii nu reușesc să remedieze vulnerabilitățile în materie de securitate cibernetică.
  • Crearea unor condiții de concurență mai echitabile între producătorii din UE și cei din afara UE: în cazul în care consumatorii sunt vătămați de produse nesigure importate din afara UE, aceștia vor putea să se adreseze importatorului sau reprezentantului UE al producătorului pentru a obține despăgubiri.
  • Punerea consumatorilor pe picior de egalitate cu producătorii: impunerea obligației ca producătorii să prezinte elemente de probă, introducerea unei mai mari flexibilități în ceea ce privește termenele de depunere a cererilor de despăgubiri și reducerea sarcinii probei pentru victime în cazurile complexe, precum cele legate de produse farmaceutice sau IA.

Aceste sunt o parte din propunerile de norme. Mai multe informații sunt prezentate in comunicarea Comisiei Europene la adresa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_5807

Noile norme asigură echilibrul între protejarea consumatorilor și încurajarea inovării, eliminând bariere suplimentare din calea accesului victimelor la despăgubiri și stabilind în același timp garanții pentru sectorul IA, de exemplu prin introducerea dreptului de a contesta cererile de despăgubiri întemeiate pe prezumția de cauzalitate.

 

Alte referințe și informații suplimentare:

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-adapting-non-contractual-civil-liability-rules-artificial-intelligence_en

https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/3193da9a-cecb-44ad-9a9c-7b6b23220bcd_en

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/liability-rules-artificial-intelligence_en

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa imm@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro