4 februarie 2021 - Noi consultari publice lansate de Comisia Europeana


Propunere de revizuire a directivei privind emisiile industriale

Iniţiativa are scopul de aduce la zi prevederi legislative mai vechi (directiva 2010/75/EU) în contextul adoptării Pactului Ecologic European a cărei cea mai ambiţioasă prevedere este "0% poluare". Noile reglementări vor avea un impact direct asupra întreprinderilor, ele fiind primele interesate să cunoască viitoarele obligaţii legale şi să transmită, în perioada de consultări, respectiv până la 23 martie 2021, comentarii şi propuneri de îmbunătăţire a prevederilor actului normativ.

Pentru mai mai multe detalii: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-EU-rules-on-industrial-emissions-revision

 

Impozitarea companiilor digitale

Digitalizarea economiei globale este într-un progres rapid, cu multe beneficii, conducând la o productivitate sporită și la bunăstarea generală, motiv pentru care este susținută și stimulată. Este, însă, de importanță vitală ca firmele din acest domeniu să își achite în mod echitabil contribuțiile către societate, iar eventualele dezechilibre între drepturile și obligațiile lor să nu pună în pericol construcția socială. Se impune, astfel, modernizarea sistemului de reglementare și impozitare pentru a răspunde evoluției și provocărilor din economia digitală.

În acest context, Comisia Europeană propune un set de măsuri care să permită o impozitare mai justă a companiilor din domeniul digital în scopul extinderii bazei de venituri și surse care să ajute Statele Membre să gestioneze bugete publice stabile, iar sistemele de impozitare să fie percepute ca fiind mai echitabile din punct de vedere social. Inițiativa va fi compatibilă cu acordurile și obligațiile internaționale în care Uniunea Europeană este parte.

Consultarea prezentă permite părților interesate să își transmită punctele de vedere asupra tuturor aspectelor care decurg din impozitarea companiilor din domeniul digital, precum și asupra potențialului impact pe care l-ar avea diversele scenarii luate în considerare. Consultarea va fi făcută în baza unui chestionar disponibil on-line timp de 12 săptămâni. Principalele părți interesate invitate să participe sunt asociații de afaceri (servicii digitale, e-commerce, IMM și altele), ONG și societatea civilă, autorități publice, universităţi și cetățeni.

Detalii şi invitaţie la consultare: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-Digital-Levy

 Asistență pentru participarea la consultări: cristina.roua@adrbi.ro și irina.frigioiu@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro