4 aprilie 2023 - Fondul pentru Inovare – unul din cele mai generoase fonduri din lume pentru promovarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scazute de carbon


Obiectivul Uniunii Europene de a deveni neutră din punct de vedere climatic, până în 2050, se traduce prin reducerea progresivă și, în final, totală a emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest obiectiv este un element central al Pactului ecologic european și respectă angajamentul UE față de acțiunea globală în domeniul climei, asumat în cadrul Acordului de la Paris.

Strategia ambițioasă, unică în lume până acum, și-a fixat ca termen intermediar anul 2030 până la care UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% față de nivelul anului 1990. Pentru a atinge această țintă, Comisia a operaționalizat numeroase instrumente de politică, inclusiv instrumente care stimulează și susțin investițiile necesare în soluții tehnologice realiste.

Fondul pentru Inovare reprezintă o sursă majoră de finanțare pentru proiectele demonstrative de tehnologii inovatoare, respectiv proiectele care lansează pe piață soluții industriale pentru decarbonizarea Europei și care sprijină tranziția către neutralitatea climatică. 

Bugetul Fondului pentru perioada 2020-2030 ar putea sa urce la 38 de miliarde de euro, în funcție de prețul carbonului.

Ce finanțează Fondul pentru Inovare?

Fondul pentru Inovare se concentrează pe tehnologii extrem de inovatoare și pe marile proiecte emblematice din Europa, care pot aduce reduceri semnificative ale emisiilor. Fondul funcționează pe principiul împărțirii riscului cu promotorii de proiecte pentru a ajuta la demonstrarea unor proiecte extrem de inovatoare.

Proiectele se referă la o gamă largă de tehnologii inovatoare din toate sectoarele eligibile, inclusiv la proiecte transversale, din orice stat membru UE sau din Norvegia și Islanda. Proiectele trebuie să fie suficient de mature în ceea ce privește planificarea, modelul de afaceri, precum și structura financiară și juridică.

Fondul este deschis și proiectelor la scară mică, cu costuri totale de capital sub 7,5 milioane EUR.

Raportul de progres al Fondului, adoptat în august 2022, oferă detalii importante asupra primelor două apeluri de propuneri de proiecte la scară mare și la scară mica din anii 2020 și 2021.

Criteriile de atribuire a finanțării

Proiectele sunt selectate pe baza următoarelor criterii:

  • eficacitatea soluției de evitare a emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • gradul de inovare;
  • maturitatea proiectului;
  • scalabilitate;
  • eficiența costurilor.

Metodologia detaliată de punctare și clasare, precum și eventualele criterii suplimentare pentru echilibrul geografic și sectorial, sunt stabilite în fiecare apel de propuneri de proiecte. Pentru proiectele la scară mică, criteriile de selecție sunt simplificate.

Modul de finanțare

Fondul de inovare sprijină cu până la 60% din capitalul suplimentar și costurile operaționale proiectele la scară largă și cu până la 60% din costurile de capital proiectele la scară mică.

Granturile vor fi plătite într-un mod flexibil, în funcție de nevoile de finanțare a proiectului, ținând cont de etapele de referință atinse pe durata de viață a proiectului.

Până la 40% din granturi pot fi acordate pe baza unor etape predefinite înainte ca întregul proiect să fie complet pus în funcțiune.

Al treilea apel de propuneri de proiecte la scară mică

Pe 31 martie a.c. Comisia Europeană a lansat cel de al treilea apel de propuneri de proiecte la scară mică.

Noul apel pune la dispoziție 100 de milioane euro sub formă de granturi pentru proiectele cu o cheltuială de capital între 2,5 și 7,5 milioane euro în domeniile energiei regenerabile, decarbonizării industriilor consumatoare de energie, stocării energiei și captării, depozitării și utilizării carbonului. Aceste tehnologii ar trebui să fie suficient de mature și să aibă un potențial puternic pentru a obține reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră prin comparație cu tehnologiile convenționale.

Fondul de inovare poate finanța până la 60% din cheltuielile totale de capital ale unui proiect la scară mică.

Apelurile anterioare au selectat proiecte care au promovat procese inovative, aflate în premieră, cum ar fi utilizarea cuptoarelor hibride care utilizează energia electrică pentru o parte din procesul de producție a vatei de sticlă și a sticlei, care utilizează în mod tradițional combustibili fosili.

Până la 20 de proiecte care vor fi evaluate ca promițătoare, dar insuficient de mature pentru a se califica pentru un grant, vor putea primi asistență pentru dezvoltare de la Banca Europeană de Investiții.

Proiectele care nu au avut succes în apelurile anterioare sunt încurajate să aplice din nou.

Apelul este deschis până la 19 septembrie 2023 pentru proiecte care sunt implementate în orice stat membru al UE, Islanda sau Norvegia.

Evenimente de informare și asistență

Un eveniment online InfoDay va avea loc pe 20 aprilie 2023 – mai multe informații și înregistrare pot fi găsite pe pagina evenimentului https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/innovation-fund-info-day-third-call-small-scale-projects-2023-04-20_en și un atelier practic pentru pregătirea cererii va avea loc pe 4 iulie 2023. Potențialii solicitanți sunt încurajați să se familiarizeze cu informațiile despre apel înainte de atelier pentru a maximiza impactul instruirii lor.

Informații suplimentare

Fondul de Inovare:

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en

Al treilea apel de propuneri de proiecte la scară mică:

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/small-scale-calls_en#ref-3rd-call-for-small-scale-projects

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/innovfund

Rezultatele celui de al doilea apel de proiecte la scară mică:

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/small-scale-calls_en#overview-of-the-second-call-for-small-scale-projects

 

Materialele de informare sunt realizate de către Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM – centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADRBI.

Pentru detalii privind activitățile noastre și serviciile oferite, vă rugăm să trimiteți mesaj la imm@adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro