3 decembrie 2020 - Fondul pentru Inovare – unul din cele mai generoase fonduri din lume pentru promovarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scazute de carbon


Obiectivul Uniunii Europene de a deveni neutră din punct de vedere climatic, până în 2050, se traduce prin reducerea progresivă și totală a emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest obiectiv este un element central al Pactului ecologic european și respectă angajamentul UE față de acțiunea globală în domeniul climei, asumat în cadrul Acordului de la Paris.

Strategia ambițioasă, unică în lume până acum, și-a fixat ca termen intermediar anul 2030 până la care UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% față de nivelul anului 1990. Pentru a atinge această țintă, Comisia are în lucru revizuirea tuturor instrumentelor de politică relevante, la începutul anului 2021 urmând să adopte noua strategie europeană de adaptare la schimbările climatice, în vederea consolidării eforturilor privind imunizarea la schimbările climatice, consolidarea rezilienței, garantarea faptului că întreprinderile, orașele și cetățenii sunt în măsură să integreze schimbările climatice în practicile lor de gestionare a riscurilor.

La implementarea acestei strategii vor concura, direct sau indirect, întreaga societate europeană și toate sectoarele economice – de la sectorul energetic la industrie, transporturi, construcții sau agricultură și silvicultură. Uniunea Europeană va conduce acest proces făcând investițiile necesare în soluții tehnologice realiste, prin implicarea activă a cetățenilor și armonizarea acțiunilor din domenii cheie cum ar fi politica industrială, finanțe și cercetare, în același timp asigurând echitatea socială pentru o tranziție justă.

Întreprinderile sunt invitate să participe în mod direct la găsirea celor mai adecvate și eficiente soluții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, iar Fondul pentru Inovare reprezintă o sursă majoră de finanțare pentru proiectele demonstrative de tehnologii inovatoare, respectiv proiectele care vor lansa pe piață soluții industriale pentru decarbonizarea Europei și sprijinirea tranziției către neutralitatea climatică. 

Fondul are un buget de 10 miliarde de euro pentru perioada 2020-2030 și va finanța proiecte la scară redusă, cu cheltuieli de capital între 2,5 și 7,5 milioane euro, și proiecte de mare anvergură, cu cheltuieli de capital peste 7,5 mil. euro.

Primul apel pentru proiecte la scară redusă s-a lansat pe 1 Decembrie 2020, cu un buget de 100 milioane euro care va finanța tehnologii inovatoare pentru producerea de energie regenerabilă, tehnologii destinate industriilor mari consumatoare de energie, stocării de energie sau captării, utilizării și stocării carbonului. Accentul se va pune pe proiectele puternic inovative, care se găsesc într-o etapă finală de promovare pe piață. Mai mult, alte trei elemente cheie sunt urmărite, și anume produse care le pot înlocui pe cele actuale cu amprente de carbon mari, inovații pentru eliminarea emisiilor de carbon și captarea carbonului din aer. 

Granturile acordate prin Fondul pentru Inovare vor acoperi maxim 60% din costurile relevante pentru  proiect și vor fi acordate sub formă de sume forfetare. Suplimentar, proiectele pot beneficia de asistență pentru dezvoltarea proiectului acordată de Banca Europeană pentru Investiții.

Proiectele pot fi depuse de entități private, publice sau organizații internaționale, individual sau în consorții, cu condiția de a fi implementate în orice țară a Uniunii Europene, Norvegia sau Islanda.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 10 martie 2021.

Informații suplimentare:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro