29 martie 2022 - Actul legislativ pentru pietele digitale


Parlamentul European și statele membre ale UE au ajuns la un acord privind reglementarea piețelor digitale (Digital Markets Act/DMA). Actul, convenit la puțin mai mult de un an după ce a fost propus, este printre primele inițiative de acest gen de a reglementa în mod cuprinzător puterea de a controla a platformelor online a celor mai mari companii digitale.

DMA face parte din reforma ambițioasă a spațiului digital împreună cu Actul privind serviciile digitale, având ca scop asigurarea unui mediu online sigur și responsabil. Acest pachet legislativ stabilește un set cuprinzător de noi reguli pentru toate serviciile digitale, inclusiv rețelele sociale, piețele online și alte platforme online care operează în Uniunea Europeană. Aceasta este o componentă cheie a strategiei digitale europene pentru a face Europa potrivită pentru era digitală. 

Actul legislativ privind piețele digitale abordează consecințele negative al anumitor comportamente ale platformelor care acționează ca niște „controlori digitali ai fluxului de informații” pe piața unică. Acestea sunt platforme care au un impact semnificativ asupra pieței interne, care servesc drept punct de acces important utilizatorilor profesionali pentru a ajunge la clienții lor și care se bucură sau se vor bucura, în mod previzibil, de o poziție solidă și durabilă.

Acest lucru le poate da puterea de a acționa ca entități private de reglementare și de a constitui blocaje între întreprinderi și consumatori. Uneori, astfel de societăți dețin controlul asupra unor ecosisteme întregi de platforme. Atunci când un controlor al fluxului de informații se angajează în practici comerciale neloiale, acesta poate împiedica sau încetini accesul la consumator al serviciilor valoroase și inovatoare ale utilizatorilor săi profesionali și ale concurenților. Printre exemplele de astfel de practici se numără utilizarea neloială a datelor de la întreprinderile care operează pe aceste platforme sau situațiile în care utilizatorii sunt blocați într-un anumit serviciu și au opțiuni limitate de trecere la un altul.

Actul legislativ privind piețele digitale stabilește, în special, norme armonizate care definesc și interzic practici neloiale ale controlorilor fluxului de informație și oferă un mecanism de asigurare a respectării normelor bazat pe investigații de piață. Același mecanism va garanta că obligațiile prevăzute în regulament sunt actualizate în permanență în contextul unei evoluții constante a realității digitale.

Concret, Actul legislativ privind piețele digitale:

  • se aplică numai furnizorilor principali de servicii de platformă centrală care sunt cei mai predispuși la practici neloiale, cum ar fi motoarele de căutare, rețelele sociale sau serviciile de intermediere online, și care îndeplinesc criteriile legislative obiective pentru a fi desemnați drept „controlori ai fluxului de informație”;
  • stabilește praguri cantitative ca bază pentru identificarea presupușilor controlori ai fluxului de informații. Comisia va avea, de asemenea, competența de a desemna societăți drept controlori ai fluxului de informații în urma unei investigații de piață;
  • interzice o serie de practici care sunt în mod clar inechitabile, cum ar fi blocarea utilizatorilor de a dezinstala orice program informatic sau aplicație preinstalată;
  • impune controlorilor fluxului de informații să instituie în mod proactiv anumite măsuri, cum ar fi măsuri specifice care permit programelor informatice ale părților terțe să funcționeze în mod corespunzător și să interacționeze cu serviciile lor;
  • impune sancțiuni pentru neconformitate, care ar putea include amenzi de până la 10 % din cifra de afaceri la nivel mondial a controlorului fluxului de informații, pentru a asigura eficacitatea noilor norme. În cazul contravenienților recurenți, aceste sancțiuni pot implica, de asemenea, obligația de a lua măsuri structurale, care ar putea fi extinse la cedarea anumitor activități, în cazul în care nu este disponibilă nicio altă măsură alternativă la fel de eficace care să asigure conformitatea;
  • permite Comisiei să efectueze investigații de piață specifice pentru a evalua dacă este necesar ca la aceste norme să se adauge noi practici și servicii de control al fluxului de informații, pentru a se asigura că noile norme de control al fluxului de informații țin pasul cu ritmul rapid al evoluției piețelor digitale.

 

Informații suplimentare și înregistrarea aplicațiilor:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_1978

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2347

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro